Stocznia i przedstawiciele grupy JaNauczyciel zapraszają do organizowania Narad, które mają być okazją do rozmowy o edukacji - aktualnej sytuacji, kondycji szkoły i potrzebnych kierunkach zmian.

Stocznia wspólnie z grupą JaNauczyciel, czyli ponad 32 tysięcy nauczycieli i nauczycielek z różnych części Polski, a także z innymi przedstawicielami innych środowisk, uruchamiają ogólnopolską akcję Narada Obywatelska o Edukacji, czyli NOoE. Wśród partnerów są zarówno organizacje zajmujące się edukacją, związki zawodowe, jak i Związek Miast Polskich.

NOoE to lokalne, międzyśrodowiskowe spotkania odbywające się w możliwie podobnym czasie (najlepiej na początku kwietnia) i w możliwie wielu miejscach w Polsce dotyczące: aktualnej sytuacji w oświacie, wspólnego namysłu nad kondycją szkoły i potrzebnymi kierunkami zmian, wstępnej listy kluczowych postulatów wykraczających poza kwestie płacowe.

Na stronie poświęconej NOoE możemy przeczytać:

„Zbliża się najpoważniejszy od lat w Polsce strajk nauczycieli i pracowników oświaty. Rozpocznie się najprawdopodobniej 8 kwietnia. Jego postulatem jest podwyżka płac, bo taka jest natura strajków prowadzonych przez związki zawodowe zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Mamy jednak świadomość, że problemy, które doprowadziły do protestu są znacznie szersze niż niskie zarobki w oświacie. To samo można powiedzieć o rozwiązaniach – one także muszą znacznie wykraczać poza postulowane podwyżki wynagrodzeń. Warto wykorzystać moment, w którym kwestie edukacji w wielu domach, szkołach, społecznościach znajdą się w centrum uwagi, aby poważniej i co najważniejsze - wspólnie pochylić się nad nimi. Namysł w tej sprawie (podobnie jak w wielu innych publicznych kwestiach) nie może ograniczać się do urzędników, polityków i ekspertów. Kształt edukacji jest formą umowy społecznej, która angażuje wiele środowisk i powinna być wypracowywana razem z nimi. (...)

Organizujemy ją po to, żeby:

  • w bezpośrednim kontakcie z uczniami i rodzicami wyjaśnić intencje stojące za decyzją o strajku i jego formie;
  • uczciwie budować zrozumienie i porozumienie wykraczające poza środowisko samych nauczycieli i nauczycielek;
  • wyjść poza spór o czysto płacowym charakterze (postulat strajkowy) i wskazać jego szerszy (systemowy) i głębszy (godnościowy) charakter;
  • wspólnie zastanowić się, jakiej edukacji i jakiej szkoły oczekują różne środowiska, a nie tylko nauczyciele i nauczycielki;
  • zbudować możliwie szerokie, konstruktywne zainteresowanie systemowymi postulatami dotyczącymi edukacji.

Dodatkowo chcemy, by Narada Obywatelska o Edukacji:  • była dla uczestników i uczestniczek obywatelskim doświadczeniem autentycznej, wspólnej rozmowy dotyczącej spraw publicznych;
  • pokazała, że w ważnych sprawach publicznych obywatelskie i oddolne działanie może przynosić rzeczowe, konstruktywne i demokratycznie legitymizowane konkluzje;
  • pomogła w umocnieniu szkoły jako ważnego dla lokalnej społeczności miejsca lokalnej debaty.”

Przygotowano proste podpowiedzi, jak takie narady przeprowadzać. Najbardziej naturalnym miejscem do ich odbycia są szkoły, ale oczywiście może się zdarzyć, że ktoś zechce takie spotkanie odbyć w innym publicznie dostępnym miejscu.

Więcej informacji na stronie - www.naradaobywatelska.pl.