Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej zmian w funkcjonowaniu programu społecznego budownictwa czynszowego oraz programu bezzwrotnego finansowego wsparcia.

Departament Mieszkalnictwa Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zwrócił się do ZMP o skonsultowanie propozycji zmian w funkcjonowaniu programu społecznego budownictwa czynszowego oraz programu bezzwrotnego finansowego wsparcia, aby usprawnić funkcjonowanie programów oraz ułatwić gospodarowanie zasobem mieszkaniowym.

MIiR chce wyjść w ten sposób naprzeciw potrzebom zarówno beneficjentów programu, jak i najemców lokali mieszkalnych powstałych w ramach rządowych programów mieszkaniowych realizowanych w oparciu o ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Ministerstwo zapewnia, że wszystkie nadesłane pomysły i sugestie zostaną dokładnie przeanalizowane pod kątem wprowadzenia ewentualnych zmian oraz nowych rozwiązań. Szczególnie istotne są tutaj propozycje w zakresie wprowadzenia nowych instrumentów dla osób starszych oraz niepełnosprawnych.

Dlatego zapraszamy do wypełnienia formularza, za pomocą którego mogą Państwo przesłać (do końca marca br.) propozycje zmiany przepisów wraz z ich uzasadnieniem.