Rada Miejska podjęła stanowisko, w którym apeluje do ZMP o wystąpienie do rządu w sprawie podjęcia inicjatywy przygotowania i realizacji kompleksowej polityki wsparcia samorządów w walce ze smogiem.

Stanowisko-apel do Związku Miast Polskich o wystąpienie do organów administracji rządowej o podjęcie inicjatywy przygotowania i realizacji kompleksowej polityki wsparcia samorządów w walce z niską emisją wystosowała Rada Miejska.

Co roku z powodu zanieczyszczenia powietrza w Polsce umiera 40 tys. osób. Polska jest niechlubnym liderem w europejskich statystykach pod względem smogu. Aby z nim walczyć, potrzeba systemowych rozwiązań, działań zarówno ze strony samorządów, jak i rządu.

Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza jest tzw. niska emisja, czyli spaliny pochodzące z kotłów i pieców na paliwa stałe w gospodarstwach domowych. W kraju użytkowanych jest ok. 3 mln „kopciuchów", w których Polacy często palą węglem złej jakości. Ich wymiana jest niezwykle kosztowna.

Rada Miejska apeluje więc do rządu zarówno o zaangażowanie finansowe, jak i legislacyjne czy organizacyjne. Samorząd nie może wprowadzić zakazu obrotu piecami o wysokiej emisji spalin lub niskiej sprawności czy zakazać sprzedaży paliw emitujących przy spalaniu dużych ilości szkodliwych dla zdrowia pyłów i gazów. Samorządy nie są w stanie samodzielnie udźwignąć kosztów wymiany pieców i kotłów, podłączenia ciepła systemowego i wparcia najuboższych mieszkańców w ponoszeniu wyższych kosztów ekologicznego ogrzewania.