Kraków, Lublin, Jaworzno, Gdańsk, Pszczółki to tylko niektórzy nagrodzeni i wyróżnieni w konkursie organizowanym przez Towarzystwo Urbanistów Polskich wspólnie ze Związkiem Miast Polskich.

Ceremonia wręczenia nagród w konkursie na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce 2019 odbyła się 16 września w czasie konferencji „Ochrona i kształtowanie przestrzeni publicznych”, zorganizowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Towarzystwem Urbanistów Polskich i Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki.

Jury konkursu, w którego skład którego wchodzili przedstawiciele: Zarządu Głównego Towarzystwa Urbanistów Polskich, Prezesi Oddziałów terenowych Towarzystwa Urbanistów Polskich, przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, Izby Architektów, Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Stowarzyszenia Integracja, w bieżącym roku nagrody przyznało w dwóch kategoriach:

  • Rewitalizowana przestrzeń publiczna
  • Przestrzeń publiczna w zieleni

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W ZIELENI:

I NAGRODA - Ogrody Krakowian - parki kieszonkowe w Krakowie

II NAGRODA - Wodny Plac Zabaw w Jaworznie

Wyróżnienia:

  • Rewaloryzacja Parku Oruńskiego w Gdańsku
  • Ścieżka edukacyjna na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Skowarczu (gmina Pszczółki)

REWITALIZOWANA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA:

I NAGRODA - OFF Piotrkowska Center w Łodzi

II NAGRODA - Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin. Zmiana zagospodarowania Placu Litewskiego oraz przebudowa istniejącego Deptaka

Wyróżnienie:

  • Muzeum Śląskie w Katowicach - otoczenie łaźni głównej i stolarni na terenie dawnej kopalni Katowice