Burmistrz Krynicy Morskiej podpisał List Intencyjny w sprawie budownictwa mieszkaniowego. Umowę zawiera gmina, Krajowy Zasób Nieruchomości oraz Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Burmistrz Krynicy Morskiej podpisał List Intencyjny w sprawie budownictwa mieszkaniowego. List dotyczący umowy między gminą, Krajowym Zasobem Nieruchomości oraz Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa został podpisany podczas konferencji "Mieszkanie Plus dziś i jutro", która odbyła się 14 grudnia w Warszawie.

Jest to początek drogi do tego, aby w przyszłości zwiększyć możliwości i dostępność do godnego mieszkania ludzi z mniejszymi możliwościami finansowymi.

Minister infrastruktury i budownictwa podkreślał także, że program Mieszkanie Plus umożliwia zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych także w mniejszych gminach, w których deweloperzy nie oferują mieszkań w budynkach wielolokalowych.