17 września w Krakowie odbędzie się konferencja „Jakość życia w polskich miastach". Organizatorzy zapraszają prezydentów miast oraz m.in. ekspertów ze środowisk naukowych i organizacji pozarządowych.

Zapraszamy do udziału w konferencji „JAKOŚĆ ŻYCIA W POLSKICH MIASTACH", która odbędzie się 17 września br. w auli Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przy al. A. Mickiewicza 30.

Podczas konferencji prezydenci miast oraz eksperci ze środowisk samorządowych, naukowych oraz organizacji pozarządowych i ruchów miejskich przedstawią swoje recepty na poprawę jakości życia w polskich miastach.

Istotnym punktem programu konferencji będzie prezentacja wyników rankingu „Jakość życia w 66 polskich miastach na prawach powiatu" Tygodnika Polityka" i Akademii Górniczo-Hutniczej. W odróżnieniu od licznych tego typu zestawień, metodyka konstrukcji wskaźnika jest zgodna z rekomendacjami OECD i Komisji Europejskiej, a źródłem danych dla zmiennych diagnostycznych są wyłącznie oficjalne, ogólnodostępne bazy danych. Dzięki temu ranking cechuje wysoki poziom obiektywizmu. Należy podkreślić, że przyjęte podejście może być zastosowane do analizy jakości życia w każdym polskim mieście, także nie będącym na prawach powiatu.

Do udziału w konferencji zapraszamy liderów samorządu terytorialnego, organizacji społecznych oraz przedstawicieli środowisk nauki i gospodarki zainteresowanych kreatywnymi i konstruktywnymi działaniami wspierającymi rozwój miast.

Organizatorem konferencji jest AGH przy współpracy z Miastem Kraków oraz Tygodnikiem Polityka. Wydarzenie jest objęte patronatem Związku Miast Polskich oraz patronatem honorowym Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Udział w konferencji jest bezpłatny, ale, z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, organizatorzy proszą o możliwie szybkie potwierdzenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie:
https://rankingmiast.evenea.pl/


PROGRAM KONFERENCJI:
10:00 - 10:50 Sesja wprowadzająca
10:00 -10:10 Otwarcie konferencji
• prof. Tadeusz Słomka, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej
• Edwin Bendyk, Kierownik Działu Naukowego, Tygodnik Polityka
10:10 - 10:30 Wykład wprowadzający: dr inż. Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju tbc
10:30 - 10:50 Czy Unia Europejska potrzebuje polityki miejskiej? - dr Jan Olbrycht, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Intergrupy URBAN
10:50 - 11:40 Sesja 1 Ranking miast na prawach powiatu 2018
10:50 - 11:15 Zasady konstrukcji rankingu - zespół AGH
• założenia i interpretacja - dr Sławomir Kopeć, Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości AGH
• metodyka - dr Łukasz Lach, Pracownia Zastosowań Matematyki w Ekonomii, Wydział Zarządzania AGH
• wizualizacja - dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki, Kierownik Katedry Informatyki, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH
11:15 - 11:40 Prezentacja wyników rankingu
• Edwin Bendyk, Tygodnik Polityka
• dr hab. Jacek Gądecki, Kierownik Katedry Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej, Wydział Humanistyczny AGH
11:40 - 12:00 Przerwa
12:00 - 13:30 Sesja 2 Anatomia sukcesu
Studia przypadków i debata z udziałem prezydentów miast o wysokiej jakości życia
Prowadzenie: Edwin Bendyk, Urszula Czerny Schwarzenberg (Tygodnik Polityka), dr hab. Jacek Gądecki
• Andrzej Dziuba, Prezydent Tychów
• dr Jacek Karnowski, Prezydent Sopot
• prof. Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa
• Piotr Przytocki, Prezydent Krosna
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 15:25 Sesja 3 Rekomendacje ekspertów
14:05 -15:05 Jak poprawić jakość życia w polskich miastach?
Dyskusja panelowa i głosy z sali
• Patryk Białas, Prezes Stowarzyszenia "Bo Miasto"
• Olgierd Dziekoński,Rada Programowa Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
• dr Sławomir Kopeć, Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości AGH
• Justyna Król, CEO, Pracownia Miejska
• dr inż. Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju tbc
• dr Jan Olbrycht, Poseł do Parlament Europejskiego, Przewodniczący Intergrupy URBAN
• dr Tomasz Potkański, Zastępca Dyrektora Biura Związku Miast Polskich
15:05 - 15:25 Wykład podsumowujący: prof. Jerzy Hausner, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
15:25 Zamknięcie konferencji
15:30 Lunch