Gra o Budżet. Jak zaangażować mieszkańców do współdecydowania o swoim mieście - to tytuł ogólnopolskiej konferencji, na którą Związek Miast Polskich zaprasza 21 stycznia br.

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na ogólnopolską konferencje Gra o Budżet. Jak zaangażować mieszkańców do współdecydowania o swoim mieście?

Podczas wydarzenia zaprezentujemy studia przypadków, które nakreślą bliżej jak wygląda w praktyce aktywizacja obywateli w zakresie budżetów partycypacyjnych oraz współpraca międzysektorowa w tym zakresie. Zaprezentujemy również innowacyjne narzędzie konsultacji społecznych Gra o Budżet, które z powodzeniem zastosowane zostało do informowania obywateli, edukacji młodzieży i aktywizacji mieszkańców Lublina i Świdnika.

Swoimi doświadczeniami i obserwacjami podzielą się m.in.: dr Tomasz Potkański reprezentujący Związek Miast Polskich, dr Piotr Magnuszewski z Centrum Rozwiązań Systemowych, Gunnar Grímsson reprezentujący islandzką Citizens Foundation oraz przedstawiciele trzeciego sektora i miast, które wdrożyły już innowacyjne narzędzia wzmacniania partycypacji obywateli w zarządzanie miastem. Organizatorzy zaprezentują Państwu możliwość wykorzystania zebranych doświadczeń i narzędzi w Państwa codziennej pracy. Mamy nadzieję, że dzięki spotkaniu poznamy jeszcze dokładniej Państwa potrzeby i będziemy mogli wspólnie rozwijać wiedzę i narzędzia wzmacniające partycypację w życiu publicznym.

Liczymy na Państwa obecność. Zapraszamy!

Z wyrazami szacunku

dr Anna Maria Koch

Andrzej Porawski

Jakub Damurski

koordynatorka projektu

dyrektor Biura Związku Miast Polskich

prezes Stowarzyszenia Centrum Rozwiązań Systemowych

Konferencja odbędzie się 21 stycznia 2016 roku
Miejsce: Sale Konferencyjne GLAMOUR ul.Ruska 37-38 Wrocław
Rozpoczęcie konferencji: 10:00
Zakończenie konferencji: 15:30

Program konferencji znajduje się na: www.graobudzet.crs.org.pl/konferencja

Potwierdzenie i rejestracja: www.graobudzet.crs.org.pl/rejestracja

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Jeżeli mają Państwo pytania, prosimy o kontakt:

Telefon: +48 71 718 85 36 lub e-mail: graobudzet@crs.org.pl więcej informacji na stronie www.graobudzet.crs.org.pl

Projekt Gra o Budżet. Aktywizacja obywateli Lublina i Świdnika w zakresie budżetu partycypacyjnego jest realizowany przez Centrum Rozwiązań Systemowych w partnerstwie z Gminą Lublin, Gminą Świdnik, Związkiem Miast Polskich i islandzką Citizens Foundation w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.