W dniach 8 i 9 listopada 2017 r. w Łodzi odbyło się kolejne w tym roku spotkanie Komisji Polityki Społecznej Związku Miast Polskich. Rozmawiano o obligacjach społecznych i roli pracowników socjalnych.

W dniach 8- 9 listopada 2017 r. w Łodzi odbyło się kolejne w tym roku spotkanie Komisji Polityki Społecznej Związku Miast Polskich. Gościem spotkania był Marek Wójcik, pełnomocnik Zarządu Związku Miast Polskich ds. legislacyjnych. Przedstawił on miedzy innymi projekt „TRUST BON – inwestycja w społecznie opłacalny efekt”, który dotyczy wprowadzenie obligacji społecznych. ZMP realizuje ten projekt we współpracy z TISE oraz Pracownią Badań Społecznych Stocznia. Zaprezentował też dokument „Zmiana treści rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (projekt z dnia 30.10.2017r.)” , nad którym następnie dyskutowano (w załączeniu)

W dalszej części obrad omawiano rolę i funkcjonowanie pracownika socjalnego, dyskutowano nad poszerzeniem uprawnień do wykonywania tego zawodu.

Kolejny temat związany był z pielęgniarkami w domach pomocy społecznej. W związku z dużą rozbieżnością zdań członków Komisji – temat ten będzie kontynuowany na kolejnym spotkaniu.

Wypracowano opinię dotyczącą zmiany w ustawie o pomocy społecznej (w załączeniu wkrótce).

Gospodarze spotkania – przedstawiciele Urzędu Miasta Łodzi - zaprezentowali funkcjonowanie Inteligentnej Polityki Społecznej, nowoczesnego programu funkcjonującego w łódzkim urzędzie (w załączeniu).

Następne spotkanie Komisji zaplanowano na początek 2018 roku.

Aneta Kręc