W dniu 21 października 2015 r odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Turystyki.

W dniu 21 października 2015 r, odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Turystyki, połączone z odbywającą się w dniach 21-22 października w Świdnicy Konferencją przygotowującą Kongres Turystyki Polskiej. W ramach której, członkowie komisji mieli możliwość uczestniczenia w 2 warsztatach:

- PPP w turystyce - wybór podmiotu prywatnego do realizacji projektu w PPP,

- Tworzenie produktów turystycznych,

Podczas spotkania komisji pod przewodnictwem Przewodniczącej p. Iwony Haponiuk wstępnie ustalono kolejne terminy spotkań:

  • Kwiecień 2016 – Kruszwica
  • Czerwiec/lipiec 2016 – Lublin
  • Październik 2016 – Świdnica podczas Kongresu Turystyki 2016
  • Grudzień 2016 – podsumowanie roku w Gorzowie Wlkp.

W drugiej części spotkania dyskutowano nad wyborem tematyki kolejnych posiedzeń. Ustalono, że tematami będą: współpraca pomiędzy organizacjami LOT, ROT, POT; System Informacji Miejskiej, Księga Standardów, uregulowanie prawne dotyczące ciszy nocnej na obszarze starówek w czasie weekendów, turystyka lokalna, współpraca pomiędzy Samorządami a Biurami Podróży oraz wymiana dobrych praktyk, różnorodność kulturowa oraz jej zagrożenia, ustawa o opłatach miejscowych, wymiana doświadczeń dot. budowania produktu turystycznego.

sporządziła
Agnieszka Figna