W dniu 24 października 2016 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Transportu ZMP. Poświęcone ono było w całości planowanym zmianom w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym. W spotkaniu, oprócz członków Komisji, wzięli udział m.in. Adam Karolak, prezes Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, Grzegorz P. Kubalski, zastępca dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich oraz Marcin Gromadzki i Michał Wolański, eksperci w zakresie transportu publicznego. Wprowadzenia do dyskusji dokonał Marek Stępa, przewodniczący Komisji. Marcin Gromadzki zaprezentował główne tezy deklarowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zmian w ustawie o publicznym transporcie drogowym oraz dokonał oceny proponowanych rozwiązań. W toku dyskusji uznano za celowe, aby w stanowisku Komisji odnieść się do obecnie obowiązującej ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz wskazać konieczność nowych rozwiązań w przygotowywanej nowelizacji ustawy (załącznik 1).
Kolejne posiedzenie Komisji Transportu ZMP odbędzie się 24-25 listopada 2016 roku w Świdnicy.

Paweł Krawczyk