W dniu 29 kwietnia 2016 roku w Płocku odbyło się czwarte w tej kadencji posiedzenie Komisji Transportu ZMP. Towarzyszyło ono konferencji „Czy zrównoważona mobilność jest wyzwaniem dla polskich samorządów?” zorganizowanej 28 kwietnia 2016 roku przez Urząd Miasta Płocka oraz Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego Cifal Płock, w której uczestniczyli członkowie Komisji. Głównymi tematami konferencji były m.in.:

  • praktyka europejska dotycząca planów zrównoważonej mobilności miejskiej
  • tworzenie i realizacja planów zrównoważonej mobilności miejskiej w polskich miastach (Gdynia, Lublin, Kraków)
  • wpływ innowacji organizacyjno-technicznych na ukształtowanie się popytu na usługi komunikacji miejskiej w Płocku
  • systemy techniczne wspierające mobilność miejską
  • polityka rowerowa w Polsce
  • rozwój systemów miejskich wypożyczalni samochodów (car sharing) w Polsce

W trakcie posiedzenia Komisji Transportu ZMP Gospodarze spotkania przedstawili metodologię samooceny miasta w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej. W kolejnym punkcie obrad Marek Stępa, przewodniczący Komisji poinformował o dalszym procedowaniu stanowiska dotyczącego oznakowania miejsc postojowych w strefach płatnego parkowania. Po dokonaniu uzupełnień, zostało ono, jako stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich, przekazane do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Członkom Komisji zaprezentowane zostały wskaźniki sektora transportu Systemu Analiz Samorządowych, które mogą być wykorzystane m.in. do monitorowania oraz badania rezultatów polityk transportowych miast, planów zrównoważonej mobilności miejskiej lub realizowanych projektów. Uczestnicy spotkania odbyli wizytę studyjną prezentującą budowę Smart City w Płocku.

Kolejne spotkanie Komisji zaplanowano na 7-8 września 2016 roku w Krakowie. Będzie ono towarzyszyć konferencji „Zarządzanie obszarami miejskimi” organizowanej przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska.

Paweł Krawczyk