Oznakowanie miejsc postojowych w strefach płatnego parkowania to jeden z powracających tematów, który został poruszony podczas spotkania Komisji Transportu ZMP w dniach 7-8 września br. w Krakowie.

W dniach 7-8 września 2016 roku w Krakowie odbyło się piąte w tej kadencji posiedzenie Komisji Transportu ZMP. Pierwszego dnia członkowie Komisji spotkali się w Urzędzie Miasta Krakowa. Uczestników spotkania powitali: Ziemowit Borowczak, zastępca przewodniczącego Komisji oraz Tadeusz Trzmiel, zastępca prezydenta Krakowa. Następnie Tadeusz Trzmiel przedstawił charakterystykę funkcjonalną Aglomeracji Krakowskiej oraz omówił rozwój komunikacji miejskiej w Krakowie. Po spotkaniu członkowie Komisji zwiedzili Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie.

Drugiego dnia członkowie Komisji wzięli udział w pierwszej części konferencji „Zarządzanie miejskimi obszarami funkcjonalnymi” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska. Jej otwarcia dokonał prof. Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa, który przedstawił proces tworzenia się miejskich obszarów funkcjonalnych oraz modele zarządzania tymi obszarami. Prof. Aleksander Noworól, przedstawił prezentację pt. „Wyzwania związane z zarządzaniem miejskimi obszarami funkcjonalnymi”. Tematem tej części konferencji było „Zarządzanie transportem na miejskich obszarach funkcjonalnych”. Wprowadzenia do dyskusji dokonał prof. Andrzej Szarata omawiając funkcjonowanie transportu publicznego w miejskich obszarach funkcjonalnych. Następnie odbyła się dyskusja panelowa dotycząca integracji zarządzania transportem publicznym w polskim porządku prawno-administracyjnym. Jej uczestnikami byli m.in. Ziemowit Borowczak i Tadeusz Trzmiel.

Po południu odbyło się posiedzenie Komisji Transportu ZMP. W pierwszej części uczestnicy spotkania wysłuchali wystąpień Katarzyny Nosal z Politechniki Krakowskiej oraz Łukasza Franka Z-ca Dyrektora ds. Transportu Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, poświęconych ruchowi pieszemu i rowerowemu oraz zmianom zachowań komunikacyjnych.

W dalszej części spotkania członkowie Komisji zajęli się sprawami bieżącymi. Powrócono do tematu oznakowania miejsc postojowych w strefach płatnego parkowania omawianego na wcześniejszych posiedzeniach. Po zapoznaniu się z korespondencją pomiędzy Prezydentem Miasta Oświęcim a Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa członkowie Komisji zaproponowali, aby poszczególne miasta indywidualnie wysyłały do Ministerstwa pisma w tej sprawie.

W związku z propozycją przewodniczącego Komisji Polityki Miejskiej i Rozwoju Miast ZMP dotyczącą wspólnego spotkania obu komisji w celu omówienia planowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zmian w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym oraz ustosunkowania się do pisma Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej w tej sprawie, postanowiono, że wspólne stanowisko obu komisji zostanie wypracowane na tym spotkaniu.

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Członków Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego w sprawie informacji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na temat obowiązku likwidacji przejazdów kolejowo-drogowych i przejść zlokalizowanych na drogach wewnętrznych postanowiono omówić na posiedzeniu Komisji w Świdnicy (24-25.11.2016 r.) po uzyskaniu opinii jej członków.

W kolejnej części spotkania jego uczestnicy zwiedzili Muzeum Historyczne Miast Krakowa oraz zapoznali się z realizowanymi oraz ukończonymi inwestycjami komunikacyjnymi na terenie miasta.