W dniu 7 września 2015 roku w Gdyni odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Komisji Transportu ZMP.

W dniu 7 września 2015 roku w Gdyni odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Komisji Transportu ZMP. Realizując program posiedzenia Komisji Marek Stępa, Wiceprezydent Gdyni i Przewodniczący Komisji w poprzedniej kadencji, podsumował jej dotychczasową działalność.

Następnie Komisja wybrała ze swego grona przewodniczącego, którym został ponownie Marek Stępa. Zastępcą przewodniczącego Komisji wybrano Ziemowita Borowczaka, Zastępcę Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego, natomiast sekretarzem Komisji - Jacka Boczkaję, Zastępcę Prezydenta Kutna.

W kolejnym punkcie obrad Komisja opracowała program działań do końca 2016 roku.

Członkowie Komisji Transportu ZMP zapoznali się ze stanem realizacji transeuropejskiej sieci transportowej w Polsce. Szczegółowy wykaz działań w tym zakresie przedstawił Ryszard Toczek, naczelnik Biura Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Gdyni, pełniący jednocześnie funkcję sekretarza generalnego – dyrektora biura Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej (załącznik 1),.

Komisja Transportu ZMP na swym posiedzeniu przyjęła następujące stanowiska:

1) w sprawie realizacji transeuropejskiej sieci transportowej w Polsce (załącznik 2)

2) w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane wniesionego przez Komisję Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Sejmu RP (załącznik 3)

3) w sprawie zmiany w Regulaminie Komisji Związku Miast Polskich (załącznik 4)

W dniu 8 września 2015 roku członkowie Komisji wzięli udział w II Polskim Forum Korytarza Bałtyk Adriatyk, które odbyło się w Gdańsku podczas Międzynarodowych Targów Morskich BALTEXPO 2015.

Kolejne posiedzenie Komisji Transportu ZMP planowane jest w listopadzie 2015 roku w Ostrowie Wielkopolskim.

Paweł Krawczyk