Dnia 10 grudnia na poznańskiej Malcie na wspólnym posiedzeniu spotkały się Komisje Sportu oraz Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego ZMP.

Dnia 10 grudnia br. sali audiowizualnej POSiR na poznańskiej Malcie na wspólnym posiedzeniu spotkały się Komisje Sportu oraz Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego ZMP. Gospodarzem spotkania była Przewodnicząca Komisji Sportu Ewa Bąk, Dyrektor Wydziału Sportu UM Poznania.

Głównym tematem obrad była nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych w kontekście zmian wprowadzonych w 2015 roku oraz problematyka braku spójnych regulacji prawnych związanych z ochroną ludności, którą na wstępie omówił Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego ZMP Artur Hołubiczko, Komendant Straży Miejskiej w Częstochowie. W dalszej części spotkania Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu młodszy inspektor - Maciej Nestoruk podzielił się swoimi uwagami oraz opowiedział o dobrych praktykach, które udało się wypracować podczas zabezpieczania imprez masowych organizowanych na terenie Wielkopolski. Po krótkiej przerwie kawowej wystąpili Radosław Majchrzak i Marcin Kawka ze Stowarzyszenia Kibiców Lecha Poznań i opowiedzieli o ogólnopolskim programie „Kibice razem”, który ich stowarzyszenie prowadzi wspólnie z Polskim Związkiem Piłki Nożnej.

W następnym punkcie prowadząca obrady Ewa Bąk ogólne omówiła zasady wydawania decyzji administracyjnej zezwalającej na przeprowadzenie imprezy masowej a po jej wystąpieniu wywiązała się dyskusja i wymiana doświadczeń miedzy uczestnikami spotkania. Na zakończenie obrad głos zabrał Dyrektor Biura Związku – Andrzej Porawski, który podsumował obrady i opowiedział o najbliższych planach Związku, nowych inicjatywach i ciekawych wydarzeniach planowanych w najbliższym czasie.

Po obradach uczestnicy spotkania udali się na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich gdzie spotkali się z Przemysławem Trawą - Prezesem Zarządu MTP, który opowiedział o odbywającej się właśnie imprezie jeździeckiej Cavaliada. Wieczorem członkowie komisji mieli możliwość obejrzenia meczu piłki nożnej w ramach Ligi Europejskiej UEFA Lech Poznań – FC Basel i przyjrzenia się jak w praktyce można bezpiecznie zorganizować imprezę masową.

Krzysztof Paczyński