W dniu 10 września 2015 r. w Łodzi, w trakcie Kongresu Urbanistyki Polskiej oraz Kongresu Miast Polskich odbyło się drugie posiedzenie Komisji Polityki Miejskiej i Rozwoju Miast.

W dniu 10 września 2015 r. w Łodzi, w trakcie Kongresu Urbanistyki Polskiej oraz Kongresu Miast Polskich odbyło się drugie posiedzenie Komisji Polityki Miejskiej i Rozwoju Miast. Wiodącym tematem spotkania była dyskusja nt. wdrożenia ustawy o rewitalizacji.

Członkowie Komisji poruszyli takie kwestie jak: Programy rewitalizacyjne, plany zagospodarowania przestrzennego, Parki Kulturowe czy Specjalne Strefy Rewitalizacyjne.

Komisja wyraziła zainteresowanie organizacją wspólnego posiedzenia z Komisją Gospodarki Mieszkaniowej i Przestrzennej w Krakowie. Dokładny termin spotkania zostanie ustalony.

Po posiedzeniu Członkowie Komisji wzięli udział w Kongresie Urbanistyki Polskiej.

W dalszym ciągu zwracamy się z prośbą o przesyłanie mailem propozycji tematów oraz spotkań (np. przy okazji konferencji lub imprez tematycznie związanych z pracami Komisji), do Biura Związku na adres: joanna.ludwiczak@zmp.poznan.pl