O Modelowej Rewitalizacji Miast rozmawiano podczas posiedzenia Komisji Partnerstwa i Dialogu ZMP, które odbyło się 8 listopada 2016 r. w Dąbrowie Górniczej.

Przy okazji konferencji „Fabryka Pełna Życia – Miasta Idei” 8 listopada 2016 r. w Dąbrowie Górniczej odbyło się spotkanie Komisji Partnerstwa i Dialogu ZMP. „Fabryka Pełna Życia” to rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej. Dzięki podjęciu skutecznych działań władz miasta, organizacji pozarządowych i mieszkańców doprowadzono do przejęcia terenów byłej fabryki Defum, znajdujących się tuż za Pałacem Kultury Zagłębia, wypracowania pomysłu i co istotne pozyskania wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej na „Modelową Rewitalizację Miast”.

Po konferencji odbyło się spotkanie Komisji, podczas której dalej rozmawiano o projektach dotyczących rewitalizacji m.in. w Warszawie, Legnicy, Lublinie i Dąbrowie Górniczej.

Komisja odniosła się do kwestii organizacji IV Forum Praktyków Partycypacji. Członkowie Komisji popierają kontynuację organizowania Forum Praktyków Partycypacji w Warszawie ze względu na rangę spotkania i dostępność komunikacyjną. Dlatego Komisja zwraca się do Zarządu ZMP z wnioskiem o wsparcie i współorganizację Forum Praktyków Partycypacji w 2017 r. w Warszawie wspólnie z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

Członkowie Komisji odnieśli się też pozytywnie do propozycji zorganizowania konferencji (forum) poświęconej rewitalizacji w Lublinie, jako regionalnego spotkania w ramach Forum Praktyków Partycypacji, z udziałem samorządów Ukrainy, a w szczególności z biorącymi udział w projekcie „Zwiększenie udziału mieszkańców w planowaniu strategicznym i planowaniu świadczenia usług publicznych w nowych połączonych gromadach na Ukrainie”, obecnie realizowanym przez ZMP. Spotkanie w Lublinie byłoby jednym z wydarzeń, które wpisze się w obchody 700-lecia lokacji miasta.

Gościem Komisji był Jan Jakub Wygnański Prezes Zarządu Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

J. Ludwiczak