19 listopada br. odbyło się posiedzenia Komisji Małych Miast, której przewodniczył Henryk Litka – burmistrz Dolska.

19 listopada br. odbyło się krótkie posiedzenia Komisji Małych Miast, której przewodniczył Henryk Litka – burmistrz Dolska. Na posiedzeniu ustalony został plan pracy Komisji na rok 2016. Komisja zdecydowała, że w przyszłym roku odbędzie 2 posiedzenia: w Kórniku i Braniewie. 5 i 6 maja w Kórniku -oprócz spraw bieżących- omówione zostaną zagadnienia dotyczące: energii odnawialnej (szansa na rozwój lokalny) i racjonalizacji kosztów oświetlenia ulicznego, w Braniewie 15 i 16 września Komisja zajmie się tematyką: subwencji ekologicznej i rewitalizacji miast.

Następnie członkowie Komisji wzięli udział w IV Konferencji „Oblicza Małych Miast”, która odbyła się Śremie w dniach 19 i 20 listopada br. Konferencja składała się z trzech bloków tematycznych:

1. Finanse małych miast na tle finansów JST.

2. Ustawa o rewitalizacji – nowe możliwości dla miast.

3. Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich.

W konferencji udział wzięli zaproszeni goście: Andrzej Brzozowy, wicedyrektor departamentu w MIiR, dr Aleksandra Jadach-Sepioło ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
i Magdalena Dej z Instytutu Rozwoju Miast z Krakowa. O komentarz poproszony został również przewodniczący Komisji Małych Miast – Henryk Litka. Konferencję prowadził Andrzej Porawski – dyrektor Biura Związku.

Jolanta Hałas
Zastępca dyrektora Biura ZMP