Trzecie w tej kadencji posiedzenie Komisji odbyło się w Kórniku w dniach 5-6 maja br.

Trzecie w tej kadencji posiedzenie Komisji odbyło się w Kórniku w dniach 5-6 maja br.

Posiedzenie prowadził przewodniczący Komisji Henryk Litka, burmistrz Dolska. Spotkanie poświęcone było: racjonalizacji kosztów oświetlenia ulicznego, energii odnawialnej oraz tematyce Centrów Usług Wspólnych. Najistotniejsze sprawy bieżące dotyczące samorządów oraz aktualne prace Zarządu Związku i Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego omówione zostały przez Andrzeja Porawskiego Dyrektora Biura Związku i Marka Wójcika pełnomocnika Zarządu Związku ds. legislacyjnych.

W posiedzeniu Komisji udział wzięło 16 osób (głównie burmistrzów) z 15 miast (Bierutów, Błaszki, Dolsk, Drawsko Pomorskie, Głowno, Grodzisk Wielkopolski, Kleczew, Kórnik, Międzybórz, Nowe, Odolanów, Szamotuły, Wyrzysk, Zduny, Żychlin) oraz zaproszeni goście: Zbigniew Michniowski, prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cities”, który wspólnie z przedstawicielami firm Philips, oraz Enea mówili o oszczędnościach płynących z optymalizacji kosztów oświetlenia ulicznego. Następnie Anna Wiktorczyk-Nadolna z Biura ZMP poinformowała członków Komisji o konkursie "Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu" na mikroprojekty prowadzące do innowacji w zakresie EE lub wykorzystania OZE, dr Iwona Wieczorek, Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, zaprosiła samorządowców do współpracy z Instytutem, Maciej Kiełbus - prawnik, redaktor naczelny czasopisma internetowego „Prawo Dla Samorządu”, omówił korzyści płynące z tworzenia centrów usług wspólnych, Paweł Kaźmierczak - doradca podatkowy, Partner w Kancelarii Prawnej Krystian Ziemski & Partners, przybliżył temat konsolidacji podatku VAT w gminach, oraz omówił możliwości jego odzyskiwania przez jst. W posiedzeniu wziął również udział prof. Krystian Ziemski oraz Jolanta Hałas, zastępca dyrektora Biura Związku „opiekunka” Komisji z ramienia Biura ZMP. W drugim dniu członkowie Komisji zwiedzili Kórnickie Arboretum i Zamek.

Kolejne posiedzenie Komisji zaplanowane zostało na 15-16 września.

Jolanta Hałas
Zastępca dyrektora Biura
Związku Miast Polskich