W dniach 21 i 22 maja br. w Kleczewie i Ślesinie odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Komisji Małych Miast.

W dniach 21 i 22 maja br. w Kleczewie i Ślesinie odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Komisji Małych Miast. Po powitaniu przez gospodarzy Marka Wesołowskiego, burmistrza Kleczewa oraz Mariusza Zaborowskiego, burmistrza Ślesina głos zabrał Andrzej Porawski dyrektor biura ZMP przedstawiając informacje o pracach Zarządu ZMP oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Następnie Henryk Litka, burmistrz Dolska, dotychczasowy wiceprzewodniczący Komisji Małych Miast, przedstawił sprawozdanie z prac komisji w poprzedniej kadencji.

Kolejnym punktem było omówienie Regulaminu pracy Komisji Związku. W uzupełnieniu dyrektor Andrzej Porawski zaproponował, aby kontynuować coroczne Konferencje Małych Miast wspólnie z Unią Miasteczek Polskich. Kolejna konferencja miałaby się odbyć we wrześniu 2015 w Drawsku Pomorskim i połączona byłaby
z posiedzeniami Zarządu ZMP oraz Komisji Małych Miast. Temat przewodni to finanse małych miast.

Kolejnym punktem obrad były wybory przewodniczącego Komisji oraz zastępców i sekretarza. Przewodniczącym został Henryk Litka, burmistrz Dolska. Komisja zdecydowała, że dokona wyboru czterech wiceprzewodniczących i sekretarza. Wiceprzewodniczącymi zostali: Marek Wesołowski burmistrz Kleczewa, Roman Ramion burmistrz Miastka, Zbigniew Suchyta burmistrz Strzegomia oraz Jacek Walczak sekretarz miasta Błaszki. Sekretarzem Komisji został wybrany Grzegorz Janeczek burmistrz Głowna.

Komisja ustaliła, że najbliższe posiedzenia Komisji odbędzie się we wrześniu w Drawsku Pomorskim. W przyszłym roku zaplanowano 2 posiedzenia: w maju w Kórniku oraz we wrześniu w Braniewie.

W drugim dniu Komisja wzięła udział w uroczystościach 25- lecia Odrodzenia Samorządu Terytorialnego w Kleczewie. Wszystkich przybyłych serdecznie witali gospodarze :Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew Marek Wesołowski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Trzewiczyński. Gośćmi byli posłowie i senatorowie oraz wójtowie i burmistrzowie sąsiednich gmin, radni i sołtysi. W swoim wystąpieniu burmistrz w telegraficznym skrócie opowiedział o tych trudnych, ale jakże owocnych 25 latach samorządności, przez pryzmat ziemi kleczewskiej. Następnie zaprosił do obejrzenia filmu, który opowiadał o przemianach w gminie. Bohaterami projekcji byli pochodzący z różnych gałęzi pracy dla społeczeństwa lokalnego ludzie, dzięki czemu całość cieszyła się ogromnym zainteresowaniem ze strony widzów. Nie zabrakło archiwalnych zdjęć i krótkich filmików. Goście, którzy zabrali głos, składali wyrazy uznania obecnym na hali widowiskowo-sportowej, jak i tym których z różnych przyczyn zabrakło. Obchodzone święto było doskonałą okazją, by wręczyć odznaczenia i wyróżnienia .

(-) Henryk Litka
Przewodniczący Komisji Małych Miast
Burmistrz Dolska