Podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Mieszkaniowej 25 stycznia 2016 r. w Warszawie dyskutowano m.in. na temat zmiany przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów.

W dniu 25 stycznia 2016 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i Przestrzennej Związku Miast Polskich. Spotkanie poprowadził Marek Goczyński, Główny Specjalista w Biurze Mieszkalnictwa w Toruniu, Przewodniczący Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i Przestrzennej.

Na posiedzenie Komisji zaproszeni zostali: Eliza Chojnicka, Stanisław Kudroń, Zastępcy Dyrektora Departamentu Mieszkalnictwa, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Tomasz Fijołek, Zastępca Dyrektora Biura Unii Metropolii Polskich.

Głównym tematem obrad była dyskusja nad zmianami przepisów następujących ustaw:

  • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 833 z późn. zm.).

Ewa Ziółkowska