„ (...) pluralizm polityczny zawsze był i nadal jest naszym ważnym dorobkiem, dzięki któremu możemy bez zbędnego zacietrzewienia oma­wiać sprawy ważne dla miast, z udziałem wszystkich (...)”.

Wobec pojawiających się pytań, które są efektem nieodpowiedzialnego sposobu formułowania informacji przez żądnych sensacji dziennikarzy, uprzejmie informuję, że żaden organ statutowy Związku nie udzielił poparcia żadnemu z kandydatów na Prezydenta RP w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku, jak również żadnemu z potencjalnych kandydatów w wyborach, które jeszcze nie zostały zarządzone.

W dotychczasowej historii ponad 29 lat funkcjonowania Związku po jego restytucji w 1990 roku organy Związku nigdy nie udzieliły poparcia żadnemu kandydatowi, w tym nawet Prezesowi Związku, ubiegającemu się o mandat senatora RP. Nie oznacza to, że wiele osób zaangażowanych w działalność Związku nie wsparło Zygmunta Frankiewicza w wyborach parlamentarnych w roku 2019. W Związku Miast Polskich zrzeszone są miasta, których mieszkańcy wybrali na swoich przedstawicieli zarówno – i to w przeważającej większości – kandydatów niezależnych jak i przedstawicieli różnych partii politycznych. Ten pluralizm polityczny zawsze był i nadal jest naszym ważnym dorobkiem, dzięki któremu możemy bez zbędnego zacietrzewienia oma­wiać sprawy ważne dla miast, z udziałem wszystkich, którym te sprawy leżą na sercu. Mam nadzieję, że tak będzie nadal.

Oznacza to, że w przyszłych wyborach, także prezydenckich, różni ludzie Związku - radni, burmistrzo­wie i prezydenci miast – poprą różnych kandydatów. Jak wiemy, byli oni członkami komitetów poparcia kilku kandydatów zgłoszonych w wyborach, które nie odbyły się 10 maja br. W tej sytuacji nie można wykluczyć, że wielu samorządowców – aktywnych uczestników życia publicznego w Polsce – udzieli wsparcia i pomocy kandydatom, którzy zgłoszą swój udział w kolejnych wyborach, zwłaszcza tym, którzy w swoich programach położą nacisk na załatwienie narastających problemów, z którymi polskie samorządy muszą się mierzyć w coraz mniej sprzyjających okolicznościach.

Poznań, 19 maja 2020 r. 

(-) Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku