Zakończono modernizację schroniska dla bezdomnych zwierząt Dyminach. Po rozbudowie, obiekt w pełni zaspokoi potrzeby miasta związane z prowadzeniem tej placówki.

9 października 2019 roku, oficjalnie otwarto i zaprezentowano Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach po modernizacji.

Po dokonanych zmianach, schronisko obejmuje teren trzech działek o łącznej powierzchni 5856 m². Składa się z trzech samodzielnych budynków.

Modernizacja schroniska objęła m.in. rozbudowę i nadbudowę budynku administracyjnego z częścią usługową (opieka weterynaryjna), rozbudowę budynku kuchni, budowę budynku kwarantanny, budowę tymczasowych obiektów budowlanych (kojce dla psów) w miejscu istniejących i urządzenie wybiegu dla zwierząt. Wykonano także przyłączą wodociągowe, energetyczne oraz kanalizację sanitarną i deszczową.

Zbudowano również 43 nowe boksy zewnętrzne, do których należy doliczyć 38 boksów, które były przed przebudową.

Modernizacja schroniska kosztowała 4 494 186,79 zł. Wykonawca zakończył prace w terminie.

Zrealizowana została także druga umowa na zakup 80 sztuk bud dla psów. Koszt ich wykonania i dostawy na teren schroniska wyniósł 38 100 zł.

Dla optymalnych warunków bytowych, w schronisku powinno przebywać nie więcej niż 150 psów.

Jednocześnie, po oddaniu do użytkowania nowego obiektu schroniska, Prezydent Miasta Kielce, zgodnie z zapowiedzią, powoła Zespół do spraw zapobiegania bezdomności zwierząt, celem wypracowania systemowych rozwiązań opieki nad bezdomnymi zwierzętami. - Do pracy w Zespole będziemy chcieli zaprosić specjalistów oraz przedstawicieli różnych środowisk, dla których los bezdomnych zwierząt nie jest obojętny – uzupełnia Arkadiusz Kubiec.