Jarocin otrzyma dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 12 mln zł. na rewitalizację Parku Radolińskich, Parku im. Ostroroga-Gorzeńskiego oraz lasku przy ul. Szubianki.

W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki i wiceprezes Funduszu, Roman Wójcik podpisali umowę, na podstawie której Jarocin otrzyma dotację w wysokości 12 mln zł. Pozyskane środki wykorzystane zostaną na rewaloryzację i rewitalizację Parku Radolińskich, Parku im. Zbigniewa Ostroroga-Gorzeńskiego oraz lasku przy ul. Szubianki.

Wypięknieje też zieleń przyuliczna wzdłuż ciągów komunikacyjnych łączących te trzy obszary zieleni.
Po metamorfozie parkom zostaną nadane nowe funkcje. Park między ul. Wrocławską a Szubianki, który nie ma charakteru ani historycznego, ani zabytkowego, w największym stopniu stanie się parkiem rekreacyjnym. Zostaną tu zamontowane urządzenia linowe, które będą wykorzystywały istniejące cieki i zbiorniki wodne jako atrakcje do zabaw.

Z kolei park przy zbiegu ulic Hallera i Śródmiejskiej – obok ośrodka zdrowia – będzie miał charakter przestrzeni edukacyjnej, opowiadającej historię Powstania Wielkopolskiego. Ma upamiętniać hrabiego Zbigniewa Ostroroga-Gorzeńskiego - dowódcę jarocińskich powstańców wielkopolskich, ale również wszystkich mieszkańców gminy Jarocin, biorących udział w tym zrywie niepodległościowym. Park ten założono w okresie międzywojennym i w 1923 r. nadano mu imię hrabiego Gorzeńskiego. Po II wojnie światowej, nazwę zmieniono na Bohaterów Stalingradu, a później Park Zwycięstwa. W miejscu, w którym dziś znajduje się ośrodek zdrowia, w czasie powstania funkcjonowało dowództwo okręgu wojskowego VI obejmującego powiaty jarociński, gostyński, koźmiński, krotoszyński, pleszewski i rawicki. Dowódcą okręgu był major Zbigniew Ostróg-Gorzeński, którego pomnik w otoczeniu rzeźb powstańców stanie w setną rocznicę wybuchu powstania i odzyskania przez Polskę

Największą metamorfozę, ze względu na zakres prac, przejdzie Park Radolińskich.