Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” wydała kolejną publikację o budżecie partycypacyjnym w ramach projektu "Laboratorium budżetu partycypacyjnego"

Informujemy, że Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, wydała kolejną publikację o budżecie partycypacyjnym w ramach projektu “Laboratorium budżetu partycypacyjnego”, który realizuje w partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich oraz Institute of Governance and Public Policies przy Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z funduszy EOG.

Książka autorstwa Łukasza Ostrowskiego i Rafała Rudnickiego dot. ewaluacji budżetu partycypacyjnego i jest praktycznym przewodnikiem, który ma pomóc w przygotowaniu i zaplanowaniu ewaluacji BP w konkretnej gminie, czyli przygotowaniu i przeprowadzeniu oceny, jak wdrożenie tego mechanizmu wpływa na gminę, czy coś w niej zmienia i w jaki sposób oraz czy stosowane metody działania przybliżają samorząd do celów, które przed tą procedurą stawiają władze, administracja lokalna i mieszkańcy.

Tych z Państwa, którzy zainteresowani są otrzymaniem drukowanego egzemplarza publikacji prosimy o informację na adres mailowy: abluj@stocznia.org.pl

Jednocześnie informujemy, że niebawem ukaże się kolejna z serii wydawniczej o BP publikacja pt. ,,Budżet partycypacyjny (obywatelski) krok po kroku. Poradnik dla praktyków" autorstwa Ewy Stokłuskiej i Agaty Bluj.

Publikacje dostępne w wersji elektronicznej na stronie:

http://bp.partycypacjaobywatelska.pl/seriabp/