Konferencja INNOWACYJNE ECO-MIASTO (27-28 września) będzie międzynarodowym spotkaniem ekspertów, reprezentantów miast, administracji centralnej, biznesu oraz organizacji pozarządowych.

Miasta, w których koncentrują się globalne wyzwania środowiskowe, są zarazem ośrodkami innowacji, w których panują warunki sprzyjające ich rozwiązywaniu. Na szczęście, coraz częściej dostrzeganym wymiarem rozwoju miejskiego staje się dbałość o stan środowiska naturalnego, która przyczyniać się może zarówno do rozwoju gospodarczego jak i wzrostu satysfakcji mieszkańców. Dobra kondycja środowiska to jeden z filarów zrównoważonego rozwoju, który przez wiele lat traktowany był w miastach z niekoniecznie należytą powagą.

Podczas konferencji jej uczestnicy postarają się pokazać, że ekologiczne rozwiązania w miastach nie muszą być realizowane kosztem innych aspektów rozwoju urbanistycznego. Szans upatrywać można w potencjale innowacyjnym ośrodków miejskich, który jest zarówno impulsem dla rozwoju gospodarczego, jak i szansą na minimalizowanie presji na środowisko, jednocześnie kreując możliwości zaspokajania zmieniających się potrzeb mieszkańców.

Konferencja INNOWACYJNE ECO-MIASTO 2018 będzie międzynarodowym, dwudniowym spotkaniem ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii, przedstawicieli organów administracji centralnej oraz agend międzynarodowych, reprezentantów miast z Polski i zagranicy, delegatów biznesu i jego otoczenia oraz organizacji pozarządowych.
Celem konferencji jest umożliwienie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, promocja zrównoważonego rozwoju polskich miast i związków gminnych oraz przyjaznych środowisku innowacyjnych rozwiązań stosowanych w miejskiej infrastrukturze.

Podczas konferencji podsumowana zostanie szósta edycja projektu ECO- MIASTO oraz ogłoszone wyniki konkursu dla małych i
dużych miast.

Konferencja INNOWACYJNE ECO-MIASTO 2018 odbędzie się w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej w dniach 27-28 września 2018.

Jednym z patronów wydarzenia jest Związek Miast Polskich.