Gorzowski Urząd Miejski był w 2018 roku aktywnym inwestorem; prowadził tą działalność dzięki funduszom unijnym, dofinansowaniu z programów rządowych, a zwłaszcza ze środków z własnego budżetu.

Urząd Miasta był w 2018 roku aktywnym inwestorem; przy wsparciu funduszy unijnych, z wykorzystaniem dofinansowania z programów rządowych, a zwłaszcza ze środków z własnego budżetu rozpoczął, kontynuował lub zakończył inwestycje, dzięki którym Gorzów Wielkopolski staje się miastem bardziej przyjaznym dla jego mieszkańców i dla przyjezdnych.

Zmodernizowano liczne ulice, przebudowano torowiska tramwajowe, przeprowadzono termomodernizacje budynków publicznych, modernizowano obiekty sportowe.

Do największych przedsięwzięć inwestycyjnych w 2019 roku należeć będzie kontynuacja realizacji następujących projektów: System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp., Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej, Modernizacja wschodniego wylotu DK NR 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta, Centrum Edukacji Zawodowej oraz Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. - Etap I, na które w budżecie na rok 2019 zaplanowano środki w wysokości ponad 207 mln złotych.