Nowe Gliwice od 10 lat są wizytówką miasta. W 2006 r. miasto, dzięki dofinansowaniu unijnemu rozpoczęło rewitalizację zdegradowanego 15-hektarowego terenu na cele biznesowe i edukacyjne.

Od 2008 r. Nowe Gliwice są wizytówką naszego miasta. To wyjątkowe miejsce, gdzie przeszłość łączy się z przyszłością, a tradycja przeplata z nową myślą technologiczną. To centrum nowoczesnego przemysłu, skupiające kilkadziesiąt firm z branży nowych technologii, a jednocześnie funkcjonalna miejska przestrzeń, która przyciąga mieszkańców wydarzeniami kulturalnymi i sportowymi. W przemianę pokopalnianego terenu w Centrum Edukacji i Biznesu miasto zainwestowało 24 mln euro, wykorzystując środki unijne. Po dziesięciu latach trzeba stwierdzić, że to bardzo udana inwestycja.

Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic:
Bardzo się cieszę, że udało nam się nadać temu miejscu nowe życie i całkowicie zmienić jego charakter. Obecnie Nowe Gliwice to wizytówka miasta. To miejsce, które przyciąga kreatywnych i pełnych pasji ludzi oraz liczące się na rynku firmy. To centrum nowych technologii, symbol przemiany, jakiej dokonaliśmy w Gliwicach w ciągu ostatnich 25 lat.

OD GLEIWITZER GRUBE…
Historia pięknie odrestaurowanych, przyciągających uwagę budynków sięga połowy XIX wieku. Wówczas nadreński przedsiębiorca William Suermondt rozpoczął odwierty w poszukiwaniu węgla kamiennego w rejonie Gliwic. Początek kopalni „Gliwice” datuje się na 1901 r., gdy połączono 16 pól górniczych w jedno. Później wybudowano infrastrukturę techniczną i rozpoczęto fedrowanie. Do 1945 roku zakład nosił nazwę Gleiwitzer Grube, później KWK Gliwice.

…DO CENTRUM EDUKACJI I BIZNESU
W 2006 r. miasto rozpoczęło rewitalizację zdegradowanego 15-hektarowego terenu na cele biznesowe i edukacyjne. Po uzyskaniu dofinansowania unijnego, w latach 2006–2008 przekształcono to miejsce w strefę przedsiębiorczości.
Zabytkowe budynki poddano pieczołowitej renowacji. Przygotowano działki inwestycyjne wraz z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą.
Cechownia i maszynownia zachowały swój historyczny, industrialny wygląd, ale dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym zyskały też nowoczesny charakter. Wnętrzom nadano nowe funkcje.