Gliwice to dobre miejsce do życia. Miasto jest ładne, doskonale skomunikowane, bezpieczne, przyjazne dla mieszkańców. Takie wnioski płyną z badania opinii mieszkańców, przeprowadzonego przez CBOS.

Na tle innych miast regionu Gliwice wyróżniają się dobrą ofertą edukacyjną, rekreacyjno-sportową i kulturalną, niskim bezrobociem oraz dużą liczbą inwestycji. Takie wnioski płyną z najnowszego badania opinii mieszkańców, przeprowadzonego na zlecenie Urzędu Miejskiego przez CBOS.

Badania opinii publicznej zamawiane są przez gliwicki magistrat cyklicznie. Najnowsze prowadzone były od 6 października do 2 grudnia 2017 r. przez CBOS, za pośrednictwem bezpośrednich wywiadów wspomaganych komputerowo (CAPI). Badaniami objęto reprezentatywną grupę 2100 osób, od 15. roku życia wzwyż. Większość badanych (65%) to rodowici gliwiczanie, a znakomita większość (83%) deklaruje, że czuje się z miastem związana.

Ponad 60% ankietowanych uważa, że Gliwice pozytywnie wyróżniają się na tle regionu. A co korzystnie wyróżnia nasze miasto? To pytanie miało formę otwartą, zatem ankietowani mogli podać kilka różnych odpowiedzi. Łączą się one jednak w wyraźne grupy tematyczne.

Najwięcej wskazań uzyskała estetyka miasta, na którą znaczący wpływ ma duża liczba zabytków architektury, odnowiona starówka i wyremontowany dworzec PKP, a także nowoczesna bryła nowej Areny Gliwice. Badani wskazywali również walory ekonomiczne: niskie bezrobocie, szybki rozwój (w tym obecność specjalnej strefy ekonomicznej) i dużą liczbę inwestycji, a także wygodę życia codziennego wynikającą z prostego dostępu do usług oraz dobrego skomunikowania – zarówno z innymi miastami konurbacji, jak i poszczególnych osiedli z centrum.

Podobny rozkład odpowiedzi uzyskało pytanie o największe, z punktu widzenia mieszkańców, atuty Gliwic. Także w tym przypadku respondenci mogli podać kilka odpowiedzi. Doskonale zostały ocenione: komunikacja, sytuacja gospodarcza, przestrzeń publiczna oraz edukacja, sport i rekreacja.

Doceniono dobrze rozwiniętą sieć dróg, ze szczególnym wskazaniem na Drogową Trasę Średnicową, komunikację miejską oraz skomunikowanie Gliwic z innymi miastami konurbacji. W przypadku atutów związanych z sytuacją gospodarczą do najczęściej wymienianych należą: strefa ekonomiczna, dużo miejsc pracy i niskie bezrobocie, a także dynamiczny rozwój i nowoczesność.