Gdańsk, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, którzy obecnie pilnie potrzebują różnych form wsparcia, wprowadza możliwość optymalizacji kosztów w zakresie gospodarki odpadami.

Miasto zachęca do składania tymczasowych korekt deklaracji "odpadowych" dla konkretnych, uzasadnionych przypadków.

- Jesteśmy świadomi, że to, co teraz może pogrążyć gdańskich przedsiębiorców, od dużych podmiotów po firmy jednoosobowe, to ponoszenie wysokich kosztów stałych i operacyjnych przy drastycznym spadku wpływów. A nawet obciążenie opłatami przy czasowym zamknięciu działalności. Na miarę możliwości prawnych i finansowych samorządu wdrażamy rozwiązania pomocowe przynoszące ulgę ich budżetom. Kolejną naszą inicjatywą w tym kierunku jest korygowanie w trybie nadzwyczajnym deklaracji "odpadowych" i wynikających z nich opłat - wyjaśnia Piotr Grzelak, zastępca prezydent Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju.

Kto może skorzystać z opcji korekty deklaracji?

Przede wszystkim podmioty, które tymczasowo w praktyce oraz formalnie w CEIDG już zawiesiły ze względów bezpieczeństwa lub z powodu braku klientów. To między innymi gdańskie restauracje, kawiarnie, usługodawcy tacy jak salony fryzjerskie, kosmetyczne, szkoły językowe.
W tej sytuacji miasto zachęca do pilnej zmiany deklaracji, po której nie będą już naliczane opłaty - do momentu wznowienia działalności.

Druga opcja to podmioty, które mimo funkcjonowania, z przyczyn obiektywnych radykalnie zmniejszyły skalę działań i tym samym wytwarzania odpadów komunalnych.
W tym przypadku przedsiębiorcy powinni zgłosić czasową redukcję liczby pojemników do opróżniania przez służby.