„Oddziaływanie festiwali na polskie miasta" - to tytuł projekt realizowanego w latach 2014 - 2015 przez Związek Miast Polskich oraz Regionalne Obserwatorium Kultury UAM w Poznaniu.

Kim są organizatorzy festiwali w Polsce? Jak działają? Czy sukces festiwalu można zmierzyć? Jak festiwale oddziałują na polskie miasta? Czy grozi nam festiwalizacja życia kulturalnego? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań próbowali znaleźć badacze w ramach ogólnopolskiego projektu „Oddziaływanie festiwali na polskie miasta. Studium kompetencji kadr sektora kultury oraz synergii międzysektorowej" dofinansowanego z budżetu MKiDN.

Projekt realizowany był w latach 2014 - 2015 przez Związek Miast Polskich oraz Regionalne Obserwatorium Kultury UAM w Poznaniu. Jego celem było zbadanie szeroko rozumianych kompetencji kadr kultury organizujących festiwale artystyczne na terenie polskich miast, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji komunikacyjnych i metod oddziaływania na publiczność. 2-letnie studium środowiska polskich, miejskich festiwali artystycznych umożliwiło nam zebranie pozytywnych praktyk dotyczących planowania, organizacji i realizacji tego typu wydarzeń kulturalnych. Było też okazją do przeanalizowania metod komunikacji z publicznością/uczestnikami, a także przyjrzenia się bliżej zjawisku synergii międzysektorowej, która stanowi fundament dla skutecznej realizacji priorytetów polityk kulturalnych społeczności miejskich – mówi dr Marcin Poprawski, koordynator projektu.

Końcowym rezultatem projektu będzie ogólnodostępny i kompleksowy raport, mającymi posłużyć jako użyteczne narzędzie dla podmiotów organizujących festiwale w Polsce (instytucji publicznych, samorządów i organizacji pozarządowych), a także osób odpowiedzialnych za prowadzenie polityki kulturalnej i społecznej. Stanowić będzie również źródło wiedzy dla uczestników wydarzeń kulturalnych.

Projekt zdobył dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury.