Na nadzwyczajnej sesji rad Ełku, powiatu ełckiego i gmin z tego obszaru w sprawie planowanych zmian w ustawach dotyczących samorządu terytorialnego, radni przyjęli Kartę Samorządności.

Radni powiatu ełckiego, rady miasta Ełku oraz rad gmin Kalinowo, Prostki i Stare Juchy przyjęli na wspólnej nadzwyczajnej sesji stanowisko w sprawie ewentualnych zmian w ustawach dotyczących samorządu.

Odbieranie kompetencji gminom i przekazywanie ich administracji centralnej to odejście od demokracji. Stanowczo się temu sprzeciwiamy. Domagamy się aby rządzący przestrzegali i szanowali konstytucyjne zasady naszego państwa – czytamy w przyjętym stanowisku.

Podobne stanowiska w sprawie Karty Samorządności przyjęło już ponad 1700 samorządów w Polsce.
- Kartą Samorządności chcemy przypomnieć, jak istotną rolę samorządy spełniają od 27 lat. Od rządzących oczekujemy poszanowania prawa i zauważenia tego, że od 27 lat Polska rozwija się dzięki staraniom samorządów. Ich przedstawiciele - radni, burmistrzowie, wójtowie - są co cztery lata weryfikowani. Chcielibyśmy, żeby ten porządek szanować - Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku
- Jesteśmy zaniepokojeni, że zmiany dzieją się zupełnie poza samorządem. Ja rozumiem, że rząd ma mandat, żeby rządzić i jest większość parlamentarna, ale warto spytać tych najniżej, co ewentualnie tam zmienić - dodaje starosta ełcki, Marek Chojnowski.