ZUS rozpatrzył pozytywnie wnioski o zwolnienie w wysokości 50% z obowiązku płacenia składek przez miejskie jednostki w Ciechanowie - do 22 maja br. na konto przedszkoli wpłynął zwrot środków za marzec

Miasto Ciechanów na mocy art. 31zo ust.1a ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz. 374 ze zm.), wystąpiło 4 maja 2020 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Ciechanowie z wnioskami o zwolnienie w wysokości 50% z obowiązku płacenia składek ZUS za m-ce: marzec, kwiecień i maj br. dla jednostek oświatowych tj. siedmiu przedszkoli, jednej szkoły podstawowej, żłobka oraz CUW.

Ponadto złożone zostały wnioski o zwolnienie dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie oraz dla Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej STUDIO. Wartość wszystkich wniosków o zwrot to: 720 tys. zł.

Do dnia 22 maja br. na konto przedszkoli wpłynął zwrot 50% składek za m-c marzec br., co świadczy o pozytywnym rozpatrzeniu wniosków przez ZUS. Jak poinformował nas prezydent Ciechanowa, Krzysztof KosińskiSame pisma o pozytywnym rozpatrzeniu nie wpłynęły, jednakże mamy informacje, iż ZUS w pierwszej kolejności przelewa środki, a dopiero potem będzie kierował decyzje. Tak też stało się w przypadku naszych jednostek.