Rewitalizacji Żabich Dołów i odnowie Rozbarku - trzy projekty na prawie 28 mln zł. Bytom startuje m.in. z realizacją projektów w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji.

- Tak dużymi pieniędzmi na działania związane z rewitalizacją nasze miasto jeszcze nigdy nie dysponowało. Jestem przekonany, że przełoży to się na zdecydowaną poprawę jakości życia mieszkańców. Od lipca sukcesywnie składamy wnioski o dofinansowanie zarówno projektów infrastrukturalnych jak i społecznych. Złożyliśmy 16 projektów infrastrukturalnych w ramach OSI Bytom na kwotę ponad 65 mln złotych oraz 21 projektów na łączną kwotę prawie 64 mln złotych - mówił prezydent Damian Bartyla, podczas spotkania z dziennikarzami.

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Żabie Doły to wyjątkowe miejsce. Raj dla ornitologów, amatorów fotografii i joggingu i jazdy na rowerze. Rezerwat upodobali sobie też wędkarze i... artyści, jak np. Grzegorz Olszański, poeta, któremu zdarza się łowić tam słowa. Unikatowy krajobraz Żabich Dołów tworzą pogórnicze zapadliska i hałdy, które stały się domem dla wielu rzadkich gatunków ptaków, ostoją przyrody w sercu aglomeracji.

Na uporządkowanie ruchu turystycznego w Żabich Dołach złożą się prace mające chronić bioróżnorodność tego miejsca, jak i takie, które sprawią, że obserwacja przyrody będzie łatwiejsza i przyjemniejsza.
Teren, łącznie z linią brzegową zostanie oczyszczony z odpadów. Przewidziano również pływające wyspy dla gniazdowania ptaków wodnych, sadzawki dla płazów i budki dla ptaków. Ciekawym rozwiązaniem będą też specjalne stanowiska edukacyjne, a także pomosty obserwacyjne, miejsca do fotografowania ptaków. To tzw. czatownie – podesty ze ściankami zasłoniętymi roślinnością.

Do odkrywania przyrodniczego bogactwa Żabich Dołów będzie zachęcać też dzieci i młodzież. Nasz projekt zakłada bowiem montaż tablic informacyjnych z występującymi tam okazami oraz stacje dydaktyczne w formie wiat, gdzie z powodzeniem będą mogły odbywać plenerowe zajęcia z przyrody – mówi Ewa Nazarewicz.

Rewitalizacja czeka też Rozbark, gdzie kosztem 12 mln zł powstaną przyjemne i bezpieczne przestrzenie dla mieszkańców tej części miasta.

- Przy tego typu inwestycjach nie chodzi jedynie o remont obiektu. To coś znacznie więcej, to zaangażowanie lokalnych społeczności, ich wkład w rozwój i zmianę wizerunku dzielnicy. Przekonywaliśmy się o tym podczas licznych spotkań z mieszkańcami poświęconych tematyce rewitalizacji – mówi Izabela Domogała, kierowniczka Biura Rewitalizacji i Funduszy Europejskich.