14 budynków w Kolonii Zgorzelec przejdzie modernizację dzięki dofinansowaniu z Obszaru Strategicznej Interwencji. To dzielnica Bytomia, w której występuje spore nawarstwienie problemów społecznych.

Prace remontowe obejmą przede wszystkim części wspólne budynków: klatki schodowe, piwnice, dachy. W każdym mieszkaniu zostaną zamontowane sanitariaty i instalacja centralnego ogrzewania, a do budynków zostanie doprowadzony gaz. Wymienione zostaną również okna i drzwi. Teren wokół budynków zostanie uporządkowany i oświetlony.

Jeden z budynków zostanie przeznaczony na potrzeby organizacji pozarządowych. To wynik konsultacji społecznych, w trakcie których mieszkańcy sygnalizowali, że brakuje im miejsca, gdzie mogliby się spotykać i wspólnie spędzać czas. Zadaniem organizacji pozarządowych będzie m.in. integracja osób zamieszkujących tę dzielnicę.

W 2016 roku Kolonia Zgorzelec została włączona do podobszaru rewitalizacji. Występuje tu spore nawarstwienie problemów społecznych: bezrobocie, wykluczenie społeczne i degradacja tkanki mieszkaniowej. W wyniku konsultacji społecznych mieszkańcy wypracowywali wizję osiedla na najbliższe lata. Ma być ono „zacisznym i spokojnym miejscem, korzystającym z potencjału dziedzictwa historycznego Śląska oraz nowoczesnych rozwiązań w celu zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa, wysokich standardów mieszkaniowych, a także życia oraz oferty rekreacyjnej”

Kolonia Zgorzelec, wybudowana w latach 1897 - 1901 przez Huberta von Tiele-Wincklera dla pracowników pobliskiej Huty Hubertus (po wojnie Zygmunt), jest przykładem zespołu urbanistyczno-architektonicznego z okresu rozwoju przemysłu na Górnym Śląsku.