11 stycznia br. Rada Miasta Białegostoku podjęła prawie jednogłośnie uchwałę o ponownym przystąpieniu do Związku Miast Polskich.

Za uchwałą o przystąpieniu do Związku Miast Polskich podczas VI sesji w tej kadencji zagłosowało 24 radnych, jeden był przeciwny (3 nie wzięło udziału w głosowaniu).

Blisko 300-tysięczny Białystok jest największym miastem północno-wschodniej Polski i stolicą województwa podlaskiego. Pełni funkcję administracyjnego, gospodarczego, naukowego i kulturalnego centrum tej części kraju, która ze względu na wyjątkowe walory ekologiczne zwana jest Zielonymi Płucami Polski.

Białystok należał do założycieli Związku Miast Polskich po 1990 roku. Jednym z 60 delegatów do Kongresu Restytucyjnego ZMP, który odbył się 18-20 stycznia 1991 r. w Poznaniu, był Marek Kozłowski, ówczesny wiceprzewodniczący RM Białegostoku. W pierwszej kadencji samorządu terytorialnego (1991-1994) został on wybrany na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku. W kadencji 1999-2003 Marek Kozłowski, już jako wiceprezydent Białegostoku, był członkiem Zarządu ZMP.

Miasto było też członkiem Związku Miast Polskich, który funkcjonował przed wojną, i było wtedy aktywne w jego strukturach (Koło Miast Województwa Białostockiego, Rada Naczelna).