Biuro Porozumienia Burmistrzów opracowało ankietę mającą na celu zebranie opinii władz lokalnych i regionalnych na temat przyszłości tej inicjatywy; do udziału zaprasza wszystkie miasta i gminy.

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” zwróciło się do ZMP o przekazanie prośby Biura Porozumienia Burmistrzów do miast - zarówno sygnatariuszy Porozumienia, jak i przedstawicieli miast, które nie są włączone w tę inicjatywę - o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej jego przyszłości (https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CoM-EuropeSurvey2020). Przypominamy, że Związek Miast Polskich należy do organizacji wspierającej Porozumienie Burmistrzów.

Rok 2020 wyróżnia się jako czas o szczególnym znaczeniu dla Europy. Jest to bowiem kluczowy moment, w którym UE powinna ocenić, czy znajdujemy się na właściwej drodze do osiągnięcia celu w postaci 20% redukcji emisji gazów cieplarnianych, który ustanowiono na 2020 r., ponad dekadę temu. Aby posuwać się naprzód w pracach, Komisja Europejska przyjęła ostatnio Europejski Zielony Ład, czyli ambitny plan działania mający na celu wprowadzenie bardziej wymagających wspólnych celów klimatycznych na 2030 r. i utorowanie drogi do „Europy neutralnej dla klimatu” do 2050 r. Obecnie pandemia COVID-19 dotyka nas wszystkich. Miasta i regiony znajdują się na pierwszej linii walki z wirusem i muszą przemyśleć na nowo swoje gospodarki, infrastrukturę i systemy reagowania, podczas przyśpieszania przechodzenia na czystą energię i osiągania neutralności klimatycznej.

W tym wymagającym i zmiennym kontekście Porozumienie Burmistrzów - Europa musi wykazać, że może dostosować swoje działania, aby jak najlepiej wspierać władze lokalne i regionalne odgrywające wiodącą rolę w planowaniu odbudowy gospodarki, i dostarczać im możliwości.

W zaproszeniu czytamy:

(…) Porozumienie Burmistrzów to oddolny ruch miast i gmin z całej Europy, które zdecydowały się wesprzeć realizację polityki klimatyczno-energetycznej UE poprzez realizację jej postulatów na swoim terenie, a także wzajemne wspieranie się w tych wysiłkach (więcej informacji nt. Porozumienia można znaleźć tu: http://www.pnec.org.pl/pl/dzialalnosc/porozumienie-burmistrzow)

W 2020 r. Porozumienie Burmistrzów osiągnęło ważny punkt zwrotny, w którym waży się jego przyszłość. Z jednej strony jest to moment, w którym UE powinna ocenić, czy jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu 20% redukcji emisji gazów cieplarnianych wyznaczonego dla tego roku ponad dziesięć lat temu, a także zaplanować dalsze proklimatyczne działania. Z drugiej strony UE, jak i reszta świata, stanęła przed kolejnym trudnym wyzwaniem. Pandemia Covid-19 dotknęła nas wszystkich, a miasta i regiony znajdują się na pierwszej linii walki z wirusem i muszą podobnie przemyśleć swoje podejście do dalszego rozwoju gospodarki, infrastruktury i systemów reagowania, jednocześnie nadal pracując nad przejściem na czystą i bezpieczną energię i dążenie do neutralności klimatycznej.

W tym pełnym wyzwań i zmieniającym się otoczeniu, Porozumienie Burmistrzów EU musi pokazać, że może ewoluować w kierunku umożliwiającym zapewnienie jak największego wsparcia i wzmocnienia pozycji władz lokalnych i regionalnych, które przewodzą w ochronie klimatu i adaptacji do zmian klimatu, a jednocześnie mogą odegrać kluczową rolę w planowaniu metod powrotu do sytuacji sprzed pandemii.

Aby w tym pomóc, Biuro Porozumienia Burmistrzów opracowało ankietę mającą na celu zebranie opinii władz lokalnych i regionalnych na temat przyszłości tej inicjatywy. Do udziału w ankiecie zaproszone są wszystkie miasta i gminy, niezależnie od tego, czy są one już włączone w Porozumienie Burmistrzów, czy też nie. Ankieta jest dostępna w 23 językach, a jej wypełnienie nie powinno zająć więcej niż 15 minut. Badanie ankietowe zostanie uzupełnione przez serię wywiadów i/lub rozmów w ramach grupy roboczej złożonej z przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych, które będą miały na celu omówienie praktycznych propozycji dotyczących przyszłości inicjatywy.


Wypełnić ankietę można w języku angielskim lub polskim (po wybraniu języka z rozwijanej listy w prawym górnym rogu kwestionariusza). Termin wypełnienia ankiety upływa 15 września 2020 r.

Biuro ZMP