Związek zbiera dane z miast członkowskich na temat podwyżek cen energii elektrycznej, które będą potrzebne na spotkaniu samorządowców z Prezesem URE i przedstawicielami resortu energii 19 grudnia.

Przed miesiącem samorządowcy zgłosili podczas obrad Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego problem radykalnego wzrostu cen energii elektrycznej, podawanego w ofertach nadsyłanych na przetargi dla gmin, samorządowych grup zakupowych albo innych podmiotów komunalnych.

Podczas obrad Komisji w listopadzie strona rządowa (wiceminister energii) poinformowała o działaniach prowadzonych przez Prezesa URE oraz o obserwowanym spadku cen w ostatnich tygodniach. Ustalono, że przed kolejnym posiedzeniem Komisji, 19 grudnia br. o 13:00, odbędzie się spotkanie naszych przedstawicieli z Prezesem URE oraz przedstawicielami resortu energii.

W piśmie do miast Prezes ZMP przypomniał o swoim liście do Prezesa URE, w którym przedstawił stanowisko Zarządu Związku oraz żądanie podjęcia stosownych działań w celu zapewnienia ustawowo gwarantowanej równowagi między interesami producentów energii oraz jej odbiorców. „Podczas spotkania w dniu 19 grudnia chcemy dysponować możliwie dużą ilością danych z naszych miast. Dlatego prosimy o pilne wypełnienie i odesłanie załączonej ankiety” - pisze Z. Frankiewicz.

Odpowiedzi na ankietę (w załączonym liście do miast z ankietą) należy przesyłać na adres -
biuro@zmp.poznan.pl.