Zarządy Związku Miast Polskich i Unii Metropolii Polskich negatywnie opiniują poselski projekt ustawy dotyczącej Westerplatte. Uważają, że stanowi on zignorowanie kardynalnych zasad Konstytucji RP.

Zarządy Związku Miast Polskich i Unii Metropolii Polskich negatywnie opiniują poselski projekt ustawy dotyczącej Westerplatte, zawarty w druku 3454. Uważają, że jej uchwalenie będzie stanowić niebezpieczny precedens pozbawienia społeczności miasta własności, który pozornie jest niesprzeczny z Konstytucją, jednak w istocie stanowi obejście, a nawet zignorowanie jej kardynalnych zasad (opinia w załączeniu).

Ustawa przewiduje wywłaszczenie nieruchomości stanowiących własność miasta Gdańska na wskazany w projekcie ustawy cel publiczny (rzekomo nowy, incydentalnie ustanawiany poza celami określonymi w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami). To ewidentne działanie „na zamówienie” jest całkowicie nieuzasadnione, bowiem nieruchomości te są już obecnie użytkowane na dokładnie taki sam cel publiczny, co zostało określone we wszystkich aktach prawa miejscowego i innych dokumentach, przyjętych albo wytworzonych przez samorząd miasta Gdańska, który od chwili komunalizacji w 1993 roku traktuje ten obszar jako miejsce pamięci narodowej - czytamy w opinii. 

Zarządy ZMP i UMP zwracają uwagę, że proponowana ustawa ignoruje dotychczasowe zaangażowanie społeczności miasta Gdańska we właściwe upamiętnienie tego tak ważnego w historii Polski miejsca, lekceważąc dotychczasowe działania władz i instytucji miejskich na rzecz godnego zagospodarowania Westerplatte. Apelują do posłów Prawa i Sprawiedliwości o wycofanie tego niesprawiedliwego i sprzecznego z duchem Konstytucji, zwłaszcza z zasadą pomocniczości państwa, projektu ustawy.