Zarząd Związku Miast Polskich podczas posiedzenia w Kępnie 24 sierpnia br. przyjął Zgorzelec w poczet miast członkowskich Związku. Zgorzelec w latach 1996-2011 należał już do ZMP.

Zarząd Związku Miast Polskich podczas posiedzenia w Kępnie 24 sierpnia br. przyjął Zgorzelec w poczet miast członkowskich Związku. Radni tego miasta w czerwcu br. zadeklarowali chęć ponownego przystąpienia do ZMP. Warto przypomnieć, że Zgorzelec w latach 1996-2011 należał już do ZMP.

Zgorzelec to 32-tysięczne miasto położone na granicy z Niemcami i w pobliżu granicy z Czechami, w miejscu, gdzie niegdyś krzyżowały się główne szlaki handlowe dawnej Europy.
- Zgorzelec jest miastem młodym, dynamicznym, doskonale zlokalizowanym i to właśnie położenie sprawia, że jest miastem idealnym do życia i doskonałym do inwestowania - mówi Rafał Gronicz, burmistrz Zgorzelca.
Doskonałe położenie
Zgorzelec ma atuty komunikacyjne jakimi nie może pochwalić się żadna inna lokalizacja inwestycyjna na Dolnym Śląsku. Decydują o tym trzy przejścia graniczne łączące miasto z sąsiadującym Görlitz. Przez miasto przebiega międzynarodowa trasa E-40 (A-4), która poprzez Bautzen umożliwia połączenie z siecią autostrad niemieckich. Zgorzelec znajduje się przy drodze nr 356 do Jeleniej Góry oraz przy trasie nr 352, która poprzez oddalone 12 km od miasta przejście graniczne Zawidów- Habartice prowadzi do Pragi. Miasto dzięki przejściu granicznemu posiada także kolejowe połączenia z siecią kolejową Niemiec. Przewaga dostępności komunikacyjnej to jeden z najczęstszych powodów, dla których inwestorzy wybierają dany obszar pod budowę swoich zakładów pracy.
Obszarem, na którym przedsiębiorcy znajdą świetne warunki do prowadzenia biznesu jest ponad 70 ha położonych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

W maju 1998 roku pomiędzy Zgorzelcem i niemieckim Goerlitz podpisana została Proklamacja o utworzeniu Europa Miasta Zgorzelec/Goerlitz. Zgorzelec i Görlitz podpisały proklamację o współpracy, by podkreślić łączące oba miasta więzi oraz wspólne dążenia. Celem porozumienia było pogłębienie współpracy i wzajemne zbliżenie do siebie mieszkańców bliźniaczych miast, a co za tym idzie wspieranie procesu integracji europejskiej. W maju tego roku w obu miastach obchodzono uroczyście 20-lecie tamtych wydarzeń. Oba miasta połączyły wspólne wydarzenia. Bardzo ważna była odbudowa zniszczonego w 1945 roku Mostu Staromiejskiego, który ostatecznie został oddany do użytku w 2004 roku. Wydarzenia takie jak przystąpienie Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku oraz zniesienie kontroli granicznych na podstawie układu z Schengen z 21 grudnia 2007 roku były obchodzone tutaj w atmosferze święta. Współpraca Europa-Miasta rozwijała się w kierunku jednego miasta dwóch narodów.
Istotną rolę w procesie wypracowywania nowej wspólnoty odegrała również wspólna aplikacja o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2010, w ramach której Europa-Miasto chciało zaprezentować się jako laboratorium pokojowego współistnienia w Europie z wykorzystaniem sztuki, kultury oraz edukacji.

Więcej o Zgorzelcu w najbliższym wydaniu "Samorządu Miejskiego".