1 października br. w MRR odbędzie się konferencja na temat Programu Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”.

Konferencja inaugurująca Program Regionalny 

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli jednostek zainteresowanych składaniem wniosków aplikacyjnych w ramach planowanego naboru otwartego do Programu Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. Ze względu na charakter przedmiotowego Programu i ograniczoną liczbę miejsc w pierwszej kolejności przyjmowane będą zgłoszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Zgłoszenia (wraz z podaniem nazwiska, stanowiska, reprezentowanej jednostki) należy przesyłać na adresy poczty elektronicznej: magdalena.braniewska@mrr.gov.pldorota.witowska@mrr.gov.pl do 25 września 2012 r.

W załączeniu Program konferencji 

Więcej na temat Programu Regionalnego - http://www.eog.gov.pl/EOG_2009_2014/Program_regionalny/Strony/glowna.aspx