5 października br. Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej złożył w Sejmie RP ostatnie 67 368 podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o dochodach JST. Łącznie zebrano 288 637 podpisów poparcia.

    Komitet Inicjatywy Ustawodawczej
dotyczącej projektu ustawy
o zmianie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

KOMUNIKAT

5 października br. Pełnomocnik Komitetu Inicjatyw Ustawodawczej złożył w Biurze Podawczym Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach JST wraz ostatnią częścią podpisów obywateli w liczbie 67 368.

Wcześniej - 27 września br. samorządowcy zanieśli do Sejmu RP 211 789 podpisów pod projektem ustawy. Razem z 9480 podpisami, które zostały zaniesione do Sejmu 21 czerwca br. wraz z powiadomieniem o utworzeniu komitetu, pod projektem złożono łącznie 288 637 podpisów.

Poznań, 5 października 2012 r.                                    (-) Andrzej Porawski

                                                                                            pełnomocnik Komitetu