Głównymi tematami spotkania Komisji, jakie 5 i 6 kwietnia odbyło się w Tychach, były ruch pieszy w miastach oraz projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

W dniach 5-6 kwietnia 2018 roku w Tychach odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Transportu ZMP.

W pierwszym dniu członkowie Komisji uczestniczyli w konferencji „Miasta przyjazne pieszym” zorganizowanej przez Miasto Tychy oraz Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. W pierwszej części konferencji omówione zostały zagadnienia dotyczące rozwiązań infrastrukturalnych poprawiających bezpieczeństwo pieszych w przestrzeni miejskiej (m.in. ITS jako narzędzie uspokojenia ruchu w mieście, zasady projektowania oświetlenia ruchu pieszego). W drugiej części omówiono kwestie związane z projektowaniem przyjaznej pieszym przestrzeni publicznej w miastach. Przedstawiono doświadczenia Gdyni, Dąbrowy Górniczej i Rybnika w kreowaniu nowych przestrzeni dla ruchu pieszego. Mówiono także o konfliktach, jakie towarzyszą tym zmianom. Ostatnim punktem konferencji był panel dyskusyjny poświęcony ruchowi pieszemu w miastach, w którym uczestniczyli m.in. przedstawiciele Komisji: Miłosz Stec – Zastępca Prezydenta Miasta Tychy oraz Marek Stępa – Wiceprezydent Gdyni, Przewodniczący Komisji.

W drugim dniu odbyło się posiedzenie Komisji, którego podstawowym tematem był projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw. Uwagi do tego projektu przedstawił Marcin Gromadzki, ekspert w zakresie transportu publicznego. W wyniku dyskusji opracowane zostało stanowisko w tej sprawie (w załączeniu). Ostatnim punktem spotkania było zwiedzanie firmy ROSA specjalizującej się w projektowaniu i produkcji kompletnych zestawów oświetlenia zewnętrznego.

Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 14-15 czerwca 2018 roku w Ełku.

Paweł Krawczyk