Głównym tematem spotkania Komisji, jakie 9 czerwca odbyło się w Rzeszowie, było omówienie stanu procesu legislacyjnego ustaw regulujących funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego.

9 czerwca 2017 roku w Rzeszowie odbyło się dziewiąte w tej kadencji posiedzenie Komisji Transportu ZMP. Towarzyszyło ono konferencji „Zrównoważona mobilność – wyzwania i szanse dla miast” zorganizowanej 8 i 9 czerwca 2017 roku przez Ministerstwo Rozwoju, w której uczestniczyli członkowie Komisji. Relacja z konferencji znajduje się na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiado...

W trakcie posiedzenia Komisji Transportu ZMP Jakub Tabędzki z firmy SharCar przedstawił możliwości wspierania rozwoju infrastruktury dla elektromobilności. Następnie Marcin Gromadzki z Public Transport Consulting opowiedział o stanie procesu legislacyjnego ustaw regulujących funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego (załącznik). Członkowie Komisji zwiedzili także Miejski Zarząd Dróg, gdzie zapoznali się z Systemem Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym oraz Zarząd Transportu Miejskiego, gdzie zaprezentowany został System Informacji Pasażerskiej oraz System Elektronicznego Poboru Opłat.

Kolejne spotkania Komisji zaplanowano na wrzesień (w Bydgoszczy) oraz listopad (w Zabrzu).

Paweł Krawczyk