Głównym tematem spotkania Komisji, które 6 i 7 września odbyło się w Gdyni, była organizacja transportu w mieście.

6-7 września 2018 roku w Gdyni odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Transportu ZMP.

W pierwszym dniu obrady odbywały się w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdyni. Spotkanie otworzył Marek Stępa, Przewodniczący Komisji, Wiceprezydent Gdyni,

W Centrum Sterowania Ruchem dr inż. Jacek Oskarbski - Kierownik Działu Inżynierii Transportu Zarząd Dróg i Zieleni wraz ze współpracownikami - Michałem Miszewskim i Joanną Durlik, przedstawili Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR. Omówiono ogólne zasady działania systemu. Zaprezentowano także model ruchu i jego zastosowanie we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie inżynierii ruchu – pierwszy kontrapas autobusowy w Polsce (załącznik 1).

W dalszej części spotkania Hanna Górecka-Banasik, Kierownik Samodzielnego Referatu ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni przedstawiła działania związane z ograniczeniem emisji oraz efektywnością energetyczną w Gdyni (załącznik 2).

Alicja Pawłowska, Kierownik Samodzielnego Referatu Projektów Unijnych i Zarządzania Mobilnością w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdyni omówiła system dedykowanych miejsc dostaw i ograniczenia tonażowe w Śródmieściu Gdyni oraz wnioski z uczestnictwa w projekcie Freight Tails (załącznik 3).

Profesor Marek Wysocki, Dyrektor Centrum Projektowania Uniwersalnego Politechniki Gdańskiej oraz współpracownik Urzędu Miasta Gdyni przedstawił temat „Projektowanie Uniwersalne w praktyce gdyńskiego samorządu - standardy dostępności przestrzeni publicznej” dotyczący dróg, ścieżek, chodników, pochylni, schodów przyjaznych dla wszystkich (załącznik 4).

Na zakończenie sesji przedpołudniowej Agata Czyrsznic-Dobrowolska z Departamentu Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych zaprezentowała działania Departamentu i możliwe formy współpracy z samorządami (załącznik 5).

Po południu członkowie Komisji odbyli spacer po Gdyni szlakiem rozwiązań, które były omawiane w prezentacjach przedpołudniowych.

W drugim dniu obrad uczestnicy spotkania zwiedzili cywilną część lotniska cywilno-wojskowego Gdynia-Kosakowo. Katarzyna Gruszecka-Spychała, Wiceprezydent Gdyni, zaprezentowała dotychczasowe działania zmierzające do uruchomienia portu lotniczego oraz perspektywy jego funkcjonowania.

Na zakończenie spotkania Marek Stępa dokonał podsumowania działalności Komisji w bieżącej kadencji.

Paweł Krawczyk