Głównym tematem spotkania Komisji, jakie 28 i 29 września odbyło się w Bydgoszczy, były inteligentne systemy sterowania ruchem w miastach.

W dniach 28 i 29 września 2017 roku w Bydgoszczy odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Transportu ZMP. W pierwszym dniu obrad uczestników spotkania powitali: Mirosław Kozłowicz, zastępca prezydenta Bydgoszczy oraz Marek Stępa, przewodniczący Komisji.

Tematem przewodnim spotkania były inteligentne systemy sterowania ruchem w miastach. Wprowadzenia do przedmiotu obrad dokonał Wojciech Nalazek, naczelnik Wydziału Inżynierii Ruchu Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy prezentując ITS w Bydgoszczy i jego rozbudowę. Rafał Grzegorzewski, zastępca dyrektora ds. transportu ZDMiKP przedstawił badania i analizy w strefie płatnego parkowania w Bydgoszczy.
W kolejnej części obrad zaprezentowane zostały doświadczenia związane z wprowadzaniem inteligentnych systemów sterowania ruchem w innych miastach:

  • Inteligentne Systemy Transportu w zarządzaniu ruchem w Trójmieście – system TRISTAR, Roman Witowski i Michał Miszewski z Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni
  • doświadczenia i koncepcje Płocka związane z ITS, Piotr Niesłuchowski, kierownik Referatu Strategii i Planowania Urzędu Miasta Płocka
  • inteligentny system transportowy w Tychach, Miłosz Stec, zastępca prezydenta Tychów

W trakcie dyskusji stwierdzono, że wprawdzie inteligentne systemy sterowania ruchem usprawniają transport miejski i organizację ruchu, to jednak nie we wszystkich miastach są one niezbędne (wszystkie prezentacje dotyczące ITS w załączeniu).

W dalszej części obrad swoje produkty przedstawiły firmy: PESA S.A. (produkująca m.in. pojazdy dla transportu publicznego), City Parking Group S.A. (zajmująca się organizacją i obsługą stref płatnego parkowania) oraz Sprint S.A. (dostarczająca inteligentne systemy transportowe).

Kolejnym punktem obrad wniesionym przez Piotra Niesłuchowskiego było omówienie stanowiska Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie dofinansowania ze środków UE sieci dróg krajowych poza siecią TEN-T.

Następnie członkowie Komisji odnieśli się do pisma Ryszarda Galli, Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego opłaty od zagranicznych kierowców parkujących w strefach płatnego parkowania. Jedną z podstawowych barier utrudniających egzekucję tych opłat jest dostęp do informacji o właścicielach zagranicznych samochodów.

W drugim dniu obrad uczestnicy spotkania zwiedzili zakłady PESA S.A. oraz alternatywnie Centrum Sterowania Ruchem i nową inwestycję – linię tramwajową do dzielnicy Fordon.

Ustalono, że kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się w Zabrzu 23 i 24 listopada 2017 roku.

Paweł Krawczyk