W Kościele Mariackim we Frankfurcie nad Odrą od 29 października można oglądać wystawę „Wypędzeni 1939… Deportacje obywateli polskich z terytoriów wcielonych do Trzeciej Rzeszy“.

Copyright Heide Fest

Na wielkoformatowych planszach wyeksponowano w formie kolażu ok. 500 fotografii i plakatów oraz dokumentów zgromadzonych w polskich i niemieckich archiwach. Uzupełnienie wystawy stanowią fragmenty niemieckich kronik filmowych z lat wojny oraz komentarze świadków historii i ekspertów dotyczące przymusowych przesiedleń około 1,5 miliona Polek i Polaków po niemieckiej napaści 1 września 1939. Wystawę można oglądać do 1 grudnia, codziennie w godzinach 10.00-16.00.

Wystawa została opracowana przez Instytut Pamięci Narodowej, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości oraz Związek Miast Polskich, a we Frankfurcie zorganizowana przez Uniwersytet Europejski Viadrina, Kraj Związkowy Brandenburgia i Województwo Wielkopolskie. Ekspozycja odwiedziła jak dotąd liczne polskie miasta, a także m.in. Berlin, gdzie w 2016 roku miała swoje otwarcie w siedzibie Fundacji Konrada Adenauera oraz Instytut Polski w Wiedniu.

Prezentowane fotografie, plakaty i dokumenty, pozyskane z polskich i niemieckich archiwów, przestawiają wysiedlanych ludzi, oraz ich dalsze losy, a także ukazują szerszy kontekst polityki prowadzonej przez Niemcy pod hasłami „Lebensraum” oraz „Generalplan Ost”, w okolicznościach terroru stosowanego wobec Polaków i Żydów na tych terenach.

Działające na Viadrinie Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce (ZIP) przygotowało także program towarzyszący. 5 listopada 2019 r. o godz. 17.00 w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury odbędzie się prezentacja filmu i książki „Jasnowłosa Prowincja” oraz dyskusja z reżyserem i kuratorem wystawy dr. Jackiem Kubiakiem.

Copyright Heide Fest