Cytujemy wypowiedzi m.in. wysokich urzędników państwowych i wyborczych na temat epidemii oraz wyborów; w sondażu IB Pollster z 21 marca br. 70% Polaków mówi, że wybory trzeba przełożyć...

Wysocy urzędnicy wobec epidemii:

Mamy wybór: ograniczenie aktywności społecznej do minimum albo dziesiątki tysięcy chorych – Łukasz Szumowski, minister zdrowia (wywiad dla „Rzeczpospolitej”)

Zostańmy w domach! Stosujmy się do wydawanych zaleceń. Nie ryzykujmy zdrowiem i życiem własnym oraz innych osób - Andrzej Duda, prezydent RP

Te najbliższe, kolejne 2, 3 tygodnie do świąt, muszą być tygodniami pełnej społecznej dyscypliny. W ten sposób chronimy jedni drugich i taka społeczna izolacja bardzo pomaga - Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów

Państwowy urzędnik wyborczy wobec epidemii:

W tej sytuacji, kierując się poczuciem odpowiedzialności i troską o zdrowie i życie członków komisji, uczest­ników referendum, ich rodzin oraz mieszkańców okolicznych gmin, postanowiono o zawieszeniu terminu głosowania, wyznaczonego pierwotnie na dzień 15 marca 2020 r. Nowy termin głosowania zostanie wyznaczony niezwłocznie po ustaniu przyczyny zawieszenia głosowania – Dariusz Pająk, Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu, na podstawie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Obywatele wobec epidemii:

W sondażu IB Pollster (21 marca) 70% Polaków mówi, że wybory trzeba przełożyć, a 12% - że nie trzeba. 18% nie ma zdania.

PKW wobec epidemii:

Można prowadzić kampanię wyborczą, też przecież zakazu nie ma; praca ok. 250 tys. członków komisji wyborczych będzie wymagała pewnego ryzyka z ich strony, ale każdy z nas jest tu poddany ryzyku związa­nemu z sytuacją pandemii koronawirusa
– do 10.02.2020 przewodniczący PKW, sędzia Wiesław Kozielewicz

Samorządowe wybory uzupełniające muszą się odbyć, bo tak stanowi prawo; gminy zapewniają, że będą wyposażone w środki higieny, zarówno dla członków komisji wyborczych, jak i wyborców - rzecznik Państ­wowej Komisji Wyborczej Tomasz Grzelewski.

Po wyborach lokalnych we Francji:

Dzisiaj nie ma takich planów, żeby przesuwać termin wyborów prezydenckich. Nie ma takiej konieczności. Wiemy, że we Francji na przykład odbyły się wybory samorządowe. Francja dzisiaj jest w innym stanie niż Polska. A więc nie mamy takich planów na chwilę obecną. – premier Mateusz Morawiecki, 16 marca br.

Członkowie kilku komisji wyborczych we Francji poinformowali, że przeprowadzone testy na obecność koronawirusa dały wynik pozytywny. Osoby te ostrzegają mieszkańców, którzy brali udział w wyborach, aby kontrolowali swój stan zdrowia. Mimo głosów sprzeciwu, w ubiegłą niedzielę w kraju przeprowadzono pierwszą turę wyborów lokalnych. Drugą turę odwołano. – Rzeczpospolita, 22 marca 2020.

poseł Jarosław Kaczyński wobec epidemii:

Wybory mogą być przełożone, muszą jednak zajść przesłanki konstytucyjne. W moim przekonaniu na ten moment ich nie ma.

Konstytucja RP:

Art. 68. 1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.

4. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.

Kodeks karny:

Art. 160. §1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

(apo)