Tyski Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt „Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie”, w ramach którego seniorzy dostają specjalne opaski monitorujące podstawowe funkcje życiowe człowieka.

Tyski Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt „Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie”, w ramach którego seniorzy dostają specjalne opaski monitorujące podstawowe funkcje życiowe człowieka. Seniorzy zostaną objęci programem pomocy sąsiedzkiej, a najbliższa wyznaczona przez seniora osoba do opieki otrzyma odpowiednie szkolenie. Projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2020 roku. Pierwsi mieszkańcy już otrzymali opaski.

Uruchomiono także specjalną platformę do obsługi programu. Pomoc finansowana finansowana jest z pieniędzy UE, dzięki którym powstała aplikacja mająca możliwość obsługi 99 uczestników. Do platformy podłączonych jest póki co 20 opasek. Liczbę tę można zwiększyć w ramach rozwoju projektu.

Opaskę może otrzymać każdy mieszkaniec miasta w wieku 60+ po złożeniu wniosku, który można pobrać ze strony MOPS. Urządzenie wyposażone jest w geolokalizację, pomiar tętna, pomiar temperatury ciała, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, przypomnienie o zażyciu leków i przycisk SOS. – Opaska jest tylko jedną składową całego projektu. Przede wszystkim projekt ma na celu podtrzymywać i wzmacniać samodzielność seniora oraz zaktywizować jego najbliższe środowisko. Stąd duży nakład na odpłatna pomoc sąsiedzką. Zgłoszeni sąsiedzi będą otrzymywać wynagrodzenie za pomoc osobie potrzebującej – wyjaśnia Joanna Bebek pracownik socjalny projektu.

Po zakwalifikowaniu się do projektu senior wyznacza zaufaną osobę, która będzie monitorować jej stan poprzez odczyty z opaski. Opaska na stałe jest połączona z Internetem i za pośrednictwem aplikacji będzie zbierać i przekazywać opiekunowi newralgiczne dane. Wyznaczony opiekun otrzyma natychmiast informację jeżeli senior upadnie lub zdejmie opaskę. Aplikacja jest w pełni personalizowania zatem można dowolnie modyfikować sytuację, na które urządzenie ma reagować – dopowiada Sylwia Walter pracownik MOPS.

Cały projekt skupia się na czterech filarach. Poza samą opaską jest wspomniana już pomoc sąsiedzka, świadczenie usług szkoleniowych oraz rehabilitacyjno-pielęgnacyjnych. Drugim filarem są szkolenia i usługi. Każdy wyznaczony opiekun czy sąsiad przejdzie 10 godzin szkolenie z zakresu opieki osobami starszymi oraz będzie mógł korzystać z grupy wsparcia, specjalnie utworzonej na terenie Tychów.