Miasto ma aplikację mobilną „Zielony Toruń - moje drzewo”. Dzię​ki niej mieszkańcy mogą wskazywać lokalizacje, w których chcieliby, żeby zostały posadzone drzewa.

Mieszkańcy mogą wskazywać lokalizacje w mieście, w których chcieliby, żeby zostały posadzone drzewa. Zgłoszenie umożliwi im aktywna już aplikacja mobilna „Zielony Toruń - moje drzewo”. Jest ona dostępna w serwisie www.mojedrzewo.torun.pl.

Pomysł stworzenia tej aplikacji wziął się stąd, że mieszkańcy Torunia zgłaszali do nas miejsca, gdzie według nich powinny rosnąć drzewa. Połączyliśmy zatem zainteresowanie torunian z dużym potencjałem miasta, jako że co roku sadzimy kilka tysięcy drzew, na przykład w roku 2017 aż 3500. Od dziś zatem mogą to zrobić poprzez aplikację „Zielony Toruń - moje drzewo”, a my sprawdzimy wskazaną lokalizację i możliwość, by rosły tam drzewa – wyjaśnił prezydent Michał Zaleski podczas konferencji prasowej przybliżającej tę aplikację, która odbyła się 5 lipca w Urzędzie Miasta Torunia.

Po wejściu do serwisu użytkownik zapozna się z katalogiem gatunków drzew, które są wskazane do posadzenia w mieście. – Jest to 8 gatunków rodzimych wpisujących się przestrzeń miejską i już istniejącą w niej zieleń. Nie oznacza to jednak, że nie będziemy rozpatrywać i analizować zgłoszeń drzew innych gatunków – wyjaśniła Jolanta Swinarska, dyrektor Wydziału Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia.

Następnie użytkownik wskazuje na mapie lokalizację, gdzie chciałby, by drzewo zostało posadzone. System od razu weryfikuje, czy jest to teren prywatny, czy należy do miasta. Dalszym krokiem jest wypełnienie wniosku, w którym poza wybraną lokalizacją, użytkownik wskazuje celowość nasadzenia, jak i wybrany gatunek oraz liczbę drzew. Wniosek ten trafia do Wydziału Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia, który wdraża stosowną procedurę. Na podany adres mailowy bądź na konto utworzone w tym serwisie użytkownik będzie otrzymywał informacje o kolejnych działaniach podejmowanych w sprawie proponowanych nasadzeń. Do weryfikacji wniosków został powołany zespół złożony z 9 jednostek organizacyjnych miasta ze sfery gospodarki przestrzennej i komunalnej. Następnie w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku zostaje przesłana odpowiedź, czy drzewo we wskazanym miejscu się pojawi, czy nie, czy też zostanie zaprogramowane do tzw. zamrażarki.