Prezydent miasta przedstawi Radzie Miejskiej projekt uchwały w sprawie utworzenia spółki akcyjnej pod roboczą nazwą Klub Sportowy RKS Lechia Tomaszów. Podpisano właśnie w tej sprawie list intencyjny.

Prezydent Marcin Witko przedstawi Radzie Miejskiej projekt uchwały w sprawie utworzenia spółki akcyjnej pod roboczą nazwą Klub Sportowy RKS Lechia Tomaszów. Będzie ona prowadziła dwie sekcje – piłki nożnej oraz piłki siatkowej. W środę przedstawiciele klubów KS Lechia i RKS Lechia 1923 oraz prezydent miasta podpisali w tej sprawie list intencyjny.
To kolejny projekt wspierający tomaszowskie dyscypliny sportowe, w szczególności te wskazane przez Radę Miejską Tomaszowa Mazowieckiego jako strategiczne. Utworzenie spółki zapewni stabilność funkcjonowania klubów sportowych, a także przyczyni się do dalszego intensywnego rozwoju sportu w naszym mieście.

- Utworzenie spółki akcyjnej, która będzie prowadziła sekcje piłki nożnej oraz piłki siatkowej sprawi, że Lechia Tomaszów Mazowiecki stanie się klubem zarządzanym profesjonalnie i przejrzyście - mówi Marcin Witko, prezydent Tomaszowa Mazowieckiego. - W ten sposób chcemy łączyć środowisko sportowe i budować naszą tomaszowską wspólnotę. Spółka akcyjna ułatwi również pozyskiwanie sponsorów. Dziękuję działaczom za wieloletnią pracę dla Lechii, szczególnie w zakresie szkolenia młodzieży. Cieszę się, że już wkrótce obie sekcje będą ze sobą ściśle współpracować - dodaje.

Powstająca spółka będzie klubem sportowym dwusekcyjnym, tj. sekcja seniorskiej piłki nożnej oraz sekcja seniorskiej piłki siatkowej. W KS RKS Lechia Tomaszów nadal będą funkcjonowały szkółki w postaci akademii oraz młodzieżowe drużyny.

Prezydent Marcin Witko przedstawi Radzie Miejskiej koncepcję finansowania zadań i celów spółki, w tym pozyskiwania środków zewnętrznych, zapewniającą podmiotowi stabilne utrzymanie i rozwój przekazanego spółce majątku na poziomie, co najmniej 2,5 mln złotych rocznie, a także ramowe zasady wewnętrznej organizacji klubu z uwzględnieniem zasad finansowania poszczególnych sekcji w oparciu o uzgodnienia i analizy przeprowadzone ze stowarzyszeniami.